Comparteix:

Màsters Universitaris

Màster amb atribucions

Aquest màster habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer i Enginyera de Camins, Canals i Ports.

Màster en Enginyeria de Camins Canals i Ports

Màsters especialitzats

Màster en Enginyeria Estuctural i de la Construcció

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Màster en Enginyeria Ambiental

Màster en Ambiental (pla 2024)

Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Ambient

Màster en Structural Analysis of Monuments & Historical Constructions

Màster en Mobilitat Urbana

Màster en Enginyeria del Terreny

Màsters Erasmus Mundus

L'Escola ofereix 3 màsters Erasmus Mundus, un segell de qualitat europeu. Aquests estudis s'imparteixen conjuntament amb universitats estrangeres i l'estudiant pot cursar part de la formació a cada centre.

Màster Erasmus Mundus en Flood Risk Management

Màster Erasmus Mundus en Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)

Màster Erasmus Mundus en Coastal and Marine Engineering and mangement (CoMEM)

Màster Erasmus Mundus in Risk Assessment and Management of Civil Infrastructures


Dobles titulacions de Màster a la UPC

L'Escola ofereix diverses possibilitats d'obtenir dobles titulacions. Aquests estudis s'imparteixen conjuntament amb altres escoles de la UPC de manera que l'estudiant pot cursar part de la formació a cada centre.
Doble Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Mobilitat Urbana
Doble Màster en Enginyeria de Camins Canals i Ports i Enginyeria Estructural i de la Construcció
Doble Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria de Mines