Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima

CoMEM image

Els efectes dels riscs naturals costaners, és a dir, esdeveniments de potencial destructiu considerable, han augmentat degut a factors com ara el canvi climàtic i la expansió d'assentaments i economies costaneres arreu del mon, que incrementen dràsticament els seus riscs potencials. El principal objectiu d'aquest màster és formar professionals d'alt nivell en el camp de l'Enginyeria i Gestió Marítima i Costanera que puguin fer front als reptes que presenten les zones costaneres degut al impacte d'un mon sempre canviant, i desenvolupar així estratègies de gestió de costes professionals, ètiques i de caràcter marcadament social.

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 2 anys
Núm. de crèdits ECTS 120 ECTS (incloent-hi el TFM)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Anglès
Núm. de places No hi ha places de nou accès en ser un pla en extinció
Titulació oficial Màster Erasmus Mundus en Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Universitats participants Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya)
Norwegian University of Science and Technology (Noruega)
Delft University of Technology (Holanda)
University of Southampton (Regne Unit)
City University London (Regne Unit)
Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinació

Agustín Sánchez-Arcilla

César Mösso

A partir del curs 2019-2020 el Màster en Coastal & Marine Engineering & Management entrarà en extinció i no s'acceptaran noves incorporacions.

Per a més informació podeu visitar el web oficial del programa.

Objectius

 • Oferir educació innovadora i de gran qualitat en el camp de l'enginyeria marina i de costes i la seva gestió
 • Afegir el valor distintiu que aporta l'expertesa de cadascuna de les institucions membres
 • Ensenyar a l'estudiantat nocions fonamentals i especialitzades i competències intel·lectuals en aquest camp
 • Formar a l'estudiantat amb les eines i les tècniques de recerca disponibles més avançades en aquest camp
 • Construir sobre una base de coneixement prèvia i oferir coneixements avançats de les especialitzacions disponibles a través de la comunitat de membres CoMEM
 • Conscienciar i educar a l'estudiantat en les dimensions ètica i d'integritat de la seva futura professió
 • Desenvolupar una comprensió informada de la responsabilitat social, ètica i professional que comporten les estratègies de gestió de costes
 • Preparar a l'estudiantat pel món laboral en el marc d'una carrera professional plena de reptes en el camp de l'enginyeria marina i de costes i la seva gestió a Europa i a tot el món

Competències

Competències generals

En acabar el màster l'estudiantat serà capaç de:

 • Posar en pràctica una comprensió i conscienciació professional pel que fa al coneixement, planificació i execució de la recerca, adaptada a les circumstàncies canviants i als nous coneixements
 • Treballar de manera autònoma i en equips multidisciplinaris, en col·laboració amb especialistes i prendre les iniciatives necessàries
 • Comunicar de manera efectiva els resultats del treball d'enginyeria tant a professionals com a forans
 • Reconèixer la necessitat d'avaluar i assessorar el treball en enginyeria civil en un context tecnològic, ètic i social, i ser responsables pel que fa a la sostenibilitat, el medi ambient, l'economia i el benestar social
 • Comprendre la necessitat de mantenir la competència professional mitjançant l'educació constant
 • Comprendre les limitacions del conjunt de mètodes que es fan servir per gestionar l'enginyeria marina i de costes
 • Apreciar i respectar el conjunt de disciplines i la seva contribució a l'I+D a les costes
 • Entendre com la recerca i la ciència poden contribuir a la millora de la seguretat i desenvolupament marins i costaners
 • Contribuir a la formulació i implementació d'un projecte de recerca
 • Poder motivar decisions i coordinar tasques multidisciplinàries
 • Responsabilitzar-se del propi treball
 • Dirigir i demostrar la seva responsabilitat ètica i social
 • Actuar com a emprenedor acadèmic, definint noves preguntes i recerques
Competències específiques

En acabar el màster l'estudiantat serà capaç de:

 • Analitzar i modelar sistemes i processos complexos d'enginyeria marina i de costes i de gestió
 • Desenvolupar sistemes i productes de gestió fent servir principis científics
 • Demostrar innovació en el disseny de nous sistemes marins i costaners incloent-hi nous processos i productes
 • Comprendre la capacitat dels mètodes computacionals experimentals per solucionar problemes
 • Integrar els coneixements matemàtics, científics, de les tecnologies de la informació, disseny, context de negoci i pràctica de l'enginyeria per a resoldre un gran ventall de problemes en aquest camp aplicant els coneixements a solucions noves i encoratjadores
 • Avaluar riscs tècnics i financers, mitjançant la comprensió de les bases d'aquests riscs
 • Assessorar temes ètics en l'enginyeria marina i de costes i la seva gestió
 • Tractar amb centres de treball multiculturals
 • Controlar els fonaments del camp específic de l'especialització triada i aplicar-ho a problemes concrets
Curs acadèmic 2020-2021
Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
Dinàmica i processos costaners 5
Sostenibilitat costanera: defensa i reajustament 5
Planejament i gestió costanera 5
Projecte multidisciplinari: enginyeria sostenible a la zona costanera 6
Opcionals
Disseny determinístic i probabilístic d'estructures costaneres i portuàries 3
Impactes, conflictes i riscos: condicions presents i futures 3
Explotació i gestió de ports 3
Sèries de temps meteo-oceanogràfiques: anàlisi en el domini del temps i de les freqüències 3
Segon curs
Segon quadrimestre
Treball de Fi de Màster 30

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Màster Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball de Fi de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que supossi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Aquest programa ha estat acreditat amb el següent segell de qualitat:

AQU-CM-cat.png