Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit

English version

El Treball Final d'Estudis es lliura en format digital. El dipòsit digital té per objectiu apropar i facilitar la gestió als usuaris. També permet la gestió documental en suport electrònic dels treballs presentats, en garanteix la conservació permanent i l'arxiu i custòdia.

Requisits acadèmics

 • TFE matriculat en el curs vigent
 • El títol del TFE ha de ser el mateix que el que figura a l'oferta del Portal Camins/e-Secretaria. En cas que no sigui així, contacteu amb el/la tutor/a per tal que sol·liciti el canvi a l'AGA.
 • Disposar del informe del tutor extern, si s'escau.
 • La/el tutor/a ha d'emplenar l'Informe3a al PORTALCamins en el termini establert en el calendari de tràmits per a cada convocatòria

Per realitzar el dipòsit per la plataforma ATENEA TFE és necessari identificar-se amb usuari i contrasenya.

Per realitar el dipòsit per eSecretaria, és necessari identificar-se amb usuari i contrasenya.

Requisits per fer el dipòsit digital 

 

Dipòsit per eSecretaria (informació sobre paraules clau, confidencialitat, idioma de presentació...)

 • És necessari identificar-se amb usuari i contrasenya de la UPC
Dipòsit per ATENEA TFE (lliurament del treball i annexes)
 
 • És necessari identificar-se amb usuari i contrasenya de la UPC

Format del TFE

Com a norma general ha de constar d'un màxim de 6 fitxers:

 • Treball acadèmic (Memòria): 1 fitxer de màxim 40 MB (format pdf)
 • Documentació annexa: màxim 5 fitxers de màxim 30 MB cadascun (format pdf / zip)
 • Entre tots (memòria i annexos) màxim: 120 MB

En el cas que el Treball Final d'Estudis sigui de la modalitat Projecte Constructiu, Projecte Bàsic o qualsevol treball que inclogui un document o annex de plànols, l'estudiantat haurà de lliurar al president del tribunal el dia de la defensa una còpia en paper dels plànols del treball. L'escala i el format dels plànols (a escollir entre els estàndards DIN A0-A4) són lliures, però han de permetre visualitzar correctament els elements que els componen i els seus detalls.

Consulteu l'apartat específic del TFE a l'OpenCourseWare, per a conèixer els detalls per a cada titulació.

Highlights

En el cas dels TFG i els TFM dels màsters amb atribucions, a fi de visualitzar els treball dels estudiants de l'Escola de Camins al web, caldrà que l'estudiantat elabori uns HIGHLIGHTS:

 • Resum del treball (màxim 4.000 caràcters)
 • Resum gràfic que consti d'una imatge principal obligatòria (la primera imatge que es demana. Mida màxima de 10 MB)
 • Opcionalment, triar dues imatges secundàries relacionades amb el TFG (en format: gif, jpg, png d'una mida màxima de 10 MB)

Aquesta informació s'haurà d'introduir al Portal Camins > Treball Final de Grau > Resum del TFM.

Com faig el dipòsit?

 

El dipòsit digital s'ha de fer a través de l'e-Secretaria i per la plataforma ATENEA TFE  

 

 NOVETAT  Per indicació de l'Acord del CG de Procediment de prevenció de plagi, l'estudiantat, a banda de dipositar el seu treball per ATENEA TFE, accepti la declaració d'originalitat del treball marcant amb un "check" la frase "Manifesto que es tracta d'un treball original i que les fonts consultades estan citades a la bibliografia" en l'apartat LLIURAMENT de l'ATENEA-TFE.

És un requisit previ a la validació del TFE per part del director/a del treball i necessari per a poder ésser avaluat/da.

Manuals per al dipòsit i validació del TFE 

 

Manual del dipòsit electrònic per als alumnes matriculats del TFE en el curs 2018/19 en endavant

Manual de la validació del dipòsit a ATENEA per part del tutor/a per als TFE matriculats en el curs 2018/19 en endavant

 

Quan he de fer el dipòsit?

 

Durant el període en que està obert el termini, l'entrega es pot fer entre les 8.00h i les 22.00h.

Portades

A la portada no pot constar a la vegada el nom de l'estudiant i el DNI en compliment de la Llei de Protecció de Dades (només posar nom o DNI)

Suport

Horari: de dilluns a divendres de 10.00h a 13.00h
Procediment: Envieu un mail a SIAE-Camins:

amb l'assumpte/asunto/subject del mail: "Incidència Entrega Digital"

Important: Consulteu les FAQs relacionades amb el procediment.