Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació i defensa

La presentació i defensa del TFE davant del tribunal és pública i consisteix en dues fases:

  • Exposició per part de l'estudiantat d'un resum del contingut del TFE de màxim 20 minuts
  • Defensa per part de l'estudiantat respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents d'una durada aproximada de 10 minuts

L'estudiantat s'haurà de presentar mitja hora abans de l'inici de la sessió per desar les presentacions al PC de l'aula assignada.

En el cas d'estudiants del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques* l'estudiantat ha d'incloure a la seva presentació les dades sobre les pràctiques realitzades.

En el cas que el Treball Final d'Estudis sigui de la modalitat Projecte Constructiu, Projecte Bàsic o qualsevol treball que inclogui un document o annex de plànols, l'estudiantat haurà de lliurar al president del tribunal el dia de la defensa una còpia en paper dels plànols del treball. L'escala i el format dels plànols (a escollir entre els estàndards DIN A0-A4) són lliures, però han de permetre visualitzar correctament els elements que els componen i els seus detalls.

 

 

* Abans Grau en Enginyeria de la Construcció.