Vés al contingut (premeu Retorn)

Acollida i tutoria

Sessió benvingudaL'Escola fa diverses accions d'acollida, tutoria i orientació als estudiants per coordinar el seu aprenentatge. D'una banda, l'estructura dels estudis en assignatures facilita el seguiment dels estudiants, i es reforça amb el coordinador de curs, que garanteix la relació entre assignatures i col·labora en la tutorització. De l'altra, es fa una coordinació general que dóna coherència, aprofundeix i desenvolupa les competències de cada matèria.

Acollida

Estudiants de nou ingrés

Els que accedeixen a l’Escola per primera vegada.

 • Sessió d’orientació i acollida
  Té lloc a l’inici del curs acadèmic i es fa per cada titulació. És a càrrec del director, el sotsdirector cap d’estudis de la titulació, la sotsdirectora d’Innovació Docent, el coordinador del curs i un representant de la delegació d’estudiants. També hi assisteix el professorat del primer curs. L’objectiu és donar la benvinguda, integrar els estudiants i donar resposta a qualsevol qüestió.

  Consulta'n les dates
 • Sessió d’informació de la Biblioteca
  Es convoquen diverses reunions a l’inici del curs sobre els serveis de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. Es faciliten les eines per assolir el primer nivell de la competència genèrica “Ús solvent dels recursos d’informació”.
Estudiants estrangers que estudien a l'Escola amb mobilitat internacional
 • Orientation Week
  S'organitza a principi de cada semestre entre l’Escola de Camins, altres centres del Campus Nord i els serveis de Relacions internacionals i Llengües i terminologia de la UPC. L’objectiu és donar la benvinguda i integrar els estudiants estrangers.

  More information
 • Welcoming Day
  Es convoca a inicia de cada quadrimestre i s'adreça a estudiants estrangers. La condueix un membre de la direcció i representants de l’Escola implicats en la mobilitat. L'objectiu és donar resposta a les necessitats dels estudiants estrangers, en aspectes acadèmics i pràctics com ara visats i permisos de residència per estudis, allotjament, vida universitària, etc.

  Welcome folder

Tutoria i orientació

Estudiants de 1r curs

Pla d’acció tutorial (PAT). Sistema d’atenció i seguiment integral de l’estudiantat de 1r curs. Objectius:

 • Donar suport a l’adaptació, aprenentatge i orientació professional dels estudiants de 1r curs.
 • Proporcionar elements de formació, informació i orientació acadèmica de forma personalitzada.
 • Potenciar l’adquisició de tècniques i hàbits d’estudi mitjançant l’acció tutorial individual i en grups, d’acord al model docent que descriu l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • Recollir informació sobre el desenvolupament del curs mitjançant l’experiència dels l’estudiants.

Durant la primera setmana del curs acadèmic a cada estudiant se li assigna un grup de tutories i un tutor o tutora. Al llarg del curs es fa un seguiment de l’aprenentatge. El tutor i l’estudiant disposen d’una plataforma telemàtica per comunicar-se, convocar reunions, intercanviar informació i documentació, etc.

Estudiants amb necessitats especials

El Programa d’atenció a estudiants amb discapacitat i el Programa d'atenció a estudiants esportistes d'elit i/o d'alt rendiment contemplen que s'assigni a cada estudiant un professor que actua com a tutor, i que li facilita aspectes administratius.

Estudiants que fan pràctiques professionals

Els estudiants i les estudiantes que realitzen pràctiques externes a empreses, institucions i entitats mitjançant convenis de cooperació educativa tenen un tutor o tutora acadèmic assignat per l’Escola. La funció del tutor és orientar, donar el vist-i-plau al projecte formatiu de la pràctica proposat per l’empresa i fer-ne el seguiment fins a la valoració final.

Més informació

Estudiants amb mobilitat internacional

El segon trimestre del curs es convoca la sessió informativa "Mou-te" per presentar les opcions per cursar part de formació en una universitat estrangera. Les diferents possibilitats es recullen a la Guia de mobilitat internacional de la UPC. Els estudiants que volen estudiar a l’estranger també compten amb l’assessorament dels caps d’estudis i dels serveis de gestió de l'Escola.

Un cop assignades les places de mobilitat, s’organitza una segona sessió informativa que se centra en els tràmits a realitzar i altres aspectes logístics previs a l’estada, durant i després, a càrrec de l’àrea acadèmica.

Més informació