Comparteix:

Bústia oberta: Comunicació de reclamacions o suggeriments

L'Escola de Camins posa a la vostra disposició aquest canal telemàtic a fi de presentar reclamacions i/o suggeriments en relació a la vostra activitat a l'Escola. Ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com ens sigui possible via correu electrònic.

  • Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona interessada
  • Quan es pot sol·licitar: En qualsevol moment
  • Per Internet

Per realitzar una reclamació i/o suggeriment cal seleccionar un tema i omplir el formulari associat:

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta de la gestió de consultes, reclamacions i suggeriments. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de l'Escola de Camins, amb domicili a c/Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona.