Vés al contingut (premeu Retorn)

Inscripció del TFE

El/la tutor/a del TFE, dins dels terminis establerts en el calendari de tràmits del web de l'Escola, i en tot cas sempre previ a la matrícula de l'estudiant, haurà d'inscriure o assignar el TFE a través del PORTAL Camins.

La inscripció del TFE és imprescindible per tal de poder-se matricular.

Qualsevol canvi en la inscripció del TFE inicial s'haurà de notificar per part del/a tutor/a del TFE al correu electrònic de la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster (USGEGM).

En el cas d'estudiants que realitzen el TFE en el marc d’un programa de mobilitat, l’assignació es fa automàticament per part de l’Escola abans del període de matrícula. Si finalment han de defensar a l'Escola, hauran de cercar un tutor/a de l'Escola qui els hi inscrigui el TFE al PORTAL Camins i hauran de seguir els terminis i calendaris que marca l'Escola per a la defensa del seu TFE en el curs acadèmic.