Comparteix:

Dia i hora de la defensa

L'estudiantat haurà de triar a través del Portal Camins (Graus i Màsters amb atribucions) el dia de defensa i la sessió (matí o tarda), d'entre les disponibles facilitades per als tribunals. Un cop triada la data, no es podrà modificar.

Els/les alumnes dels màsters sense atribucions no poden triar data a través del Portal Camins, han de consultar en aquest apartat l'assignació de dia i hora de la defensa proporcionada pel coordinador del màster, que es publicarà aproximadament uns dies després del periode de reserva de dia i hora ordinari.

Recordeu que cal haver fet el lliurament digital i en el cas d'estudiantat del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques*, cal haver entregat la documentació de les pràctiques.

Durant el període de reserva de dia i hora, les reserves es podran realitzar des de les 9 hores del primer dia del termini fins a les 14 hores del darrer dia del termini.

Us informem que les sales de presentacions estan equipades amb projector i ordinador de sobretaula. En cas d'utilitzar portàtil personal, serà responsabilitat del propi usuari assegurar la viabilitat de la connexió amb el projector de la sala (cables o conversors necessaris).

Podeu consultar el dia i hora assignats a l'apartat següent:

* Abans Grau en Enginyeria de la Construcció.