Comparteix:

Defenses Master en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat

El Treball Final de Màster ha de tenir les característiques d’un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l’estudiant la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Informació general