Comparteix:

Preguntes més freqüents

Relacionades amb el procès d'Entrega Digital

Relacionades amb el Carnet UPC

Què passa si no tinc el Carnet UPC?

Per qualsevol problema i incidències amb el carnet UPC, us podreu adreçar a l'Àrea de Recursos i Serveis de l'Escola (veure quadre de suport).


Com sé si tinc actiu el Carnet UPC?

Per saber si el Carnet UPC està actiu, comproveu que la numeració de la targeta és la mateixa que es mostra a l'apartat Serveis - Carnet UPC- de la pàgina web https://identitatdigital.upc.edu/myid.

Si aquesta numeració no coincideix i apareix el missatge carnet pendent d'activar heu de prémer el botó "Activar carnet".


Què passa si no veig la numeració del Carnet UPC?

Si la numeració de la vostra targeta està esborrada i no la veieu correctament, podeu consultar aquesta numeració accedint al mateix web MyID.

Relacionades amb l'ordinador

Des de quin ordinador puc fer el lliurament i signatura digital?

Durant aquest període, es podrà fer el lliurament del TFC des dels ordinadors de l’escola que es troben a l’aula de lliure accés B2-106. No obstant, el lliurament es pot fer des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

Relacionades amb el format del treball

Què passa si el meu treball conté més fitxers que els indicats?

A les aules informàtiques de l’Escola s’ha instal·lat un petit programa anomenat Split and Merge que us permetrà bàsicament unir diversos fitxers del format PDF


Què passa si els fitxers ocupen més del que s’indica?

A l’hora de generar el fitxer PDF hi ha diversos programaris lliures que es poden utilitzar: Cute PDF Writer, doPDF, Doro, PDF4u, PDF24 PDF Creator, PDF Creator, PrimoPDF, TinyPDF i Win2PDF. No s’aconsellen TinyPDF i Win2PDF (que no comprimeixen molt), la resta són molt similars, destacant una mica doPDF, que comprimeix una mica més que la resta.


Què passa si el meu treball té moltes imatges?

Per generar les imatges s’aconsella fer servir una resolució de 72 ppp.

Relacionades amb el procediment

En quin horari puc fer l'entrega digital?

Durant el període en que està obert el termini, l'entrega es pot fer entre les 8.00h a les 22.00h. Tenir en compte per això, que només hi haurà suport durant l'horari establert.

S'aconsella no deixar el dipòsit pel darrer dia de termini més enllà del horari de suport, ja que si falla quelcom en el procediment, no es podrà fer l'entrega.


He fet l'entrega digital però m'he equivocat de fitxer o deixat un document per entregar?

Dins del període d'entrega digital es pot tornar a repetir l'entrega tantes vegades com sigui necessari. Si no es lliuren tots els documents associats al TFE en el moment del dipòsit, només es tindran en compte els documents lliurats, ja que seran els que estaran a disposició del tribunal.


No he pogut fer l'entrega per un problema tècnic?

Només en el cas de que es pugui comprovar que en el moment de fer l'entrega s'ha produït un problema tècnic (fallada en la connexió a Internet, caiguda del servidor que allotja l'aplicatiu, tall en el subministrament elèctric,...) es permetrà una modalitat d'entrega diferent a la digital. Caldrà fer una sol.licitud mitjançant la e_Secretaria i caldrà que sigui resolta favorablement pel Cap d'Estudis corresponent.


No em surt el botó de fer el dipòsit?

Enviar un mail a l'Àrea Acadèmica (Estudis de grau: graus.camins@upc.edu / Estudis de màster: masters.camins@upc.edu) amb el assumpte/asunto/subjecte del mail: "Incidència Entrega Digital"

Relacionades amb el suport

Quins són els horaris i procediments de suport durant el període d'entrega?

  • Per incidències acadèmiques adreceu-vos per e-mail a l'Àrea Acadèmica (Estudis de grau: graus.camins@upc.edu / Estudis de màster: masters.camins@upc.edu) amb el següent assumpte/asunto/subject: "Incidència Entrega Digital" (de dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h)
  • Per incidències tècniques adreceu-vos per e-mail als Serveis TIC (serveistic.camins@upc.edu) o bé obriu un tiquet (de dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h)

Enllaços relacionats