Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Actualment, el sector industrial requereix simulacions numèriques precises i fiables, de disseny de productes i processos: el Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria respon a les necessitats de simular, preveure i optimitzar qualsevol problema en l'àmbit de l'enginyeria mitjanant la mecànica computacional. Atesa la transversalitat i universalitat d'aquesta disciplina, i amb la finalitat de facilitar la internacionalització dels seus titulats i titulades, aquests estudis s'imparteixen en anglès.

El Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria, acreditat amb excel·lència per l'AQU Catalunya, proporciona una formació multidisciplinària en mecànica computacional, atesa la creixent demanda de simulacions numèriques precises i fiables. El màster té com a objectiu formar especialistes en la teoria i les aplicacions dels mètodes de càlcul per al disseny de productes i processos, en el sentit més ampli possible. Seran professionals amb capacitat per aplicar immediatament a la indústria els coneixements adquirits i amb la formació científica necessària per abordar amb èxit una etapa doctoral.

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 anys
Núm. de crèdits ECTS 120 crèdits ECTS (incloent-hi el Treball Final de Màster)
Rendiment acadèmic mínim El rendiment mínim el primer any és de 15 ECTS.
Tipus de docència Presencial
Matrícula
 • A temps complet
  Mínim de 15 ECTS (màxim de 60 ETCS) el primer any, i fins a 72 ECTS la resta dels anys
 • A temps parcial
  Mínim de 15 ECTS i màxim de 40 ECTS
Idiomes Anglès
Núm. de places 25
Titulació oficial Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Preu

Més informació sobre preus i opcions de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic Riccardo Rossi

Requisits específics d'accés

Les titulacions que donen accés al Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria són les següents:

 • Grau en Enginyeria en els àmbits Mecànic, Elèctric, Materials, Civil, Aeronàutic, Sistemes, Mines, Naval, Telecomunicacions, Física, Forestal o Agrícola
 • Grau en Ciències Matemàtiques, Físiques, Químiques, Biològiques o Geològiques
 • Enginyer Superior en els àmbits Mecànic, Elèctric, Materials, Civil, Aeronàutic, Sistemes, Mines, Naval, Telecomunicacions, Forestal o Agrícola
 • Enginyer Tècnic en els àmbits Mecànic, Elèctric, Materials, Civil, Aeronàutic, Sistemes, Mines, Naval, Telecomunicacions, Forestal o Agrícola
 • Enginyer Tècnic o Diplomat en Ciències Matemàtiques, Físiques, Químiques, Biològiques o Geològiques
 • Llicenciat en Ciències Matemàtiques, Físiques, Químiques, Biològiques o Geològiques
 • Altres titulacions:

  Quan la sol·licitud d’accés es realitza des d’una titulació diferent a les relacionades anteriorment, l’òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates amb la finalitzat de determinar, per a cada cas, els complements formatius a cursar.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

Les persones candidates que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

L'estudiantat de grau que no ha pogut finalitzar els estudis perquè està pendent de defensar el treball de fi de grau, serà admès condicionalment. L'admissió serà definitiva si s'ha obtingut el títol de grau:

 • en data 31 d’octubre, l'estudiantat que sol·liciti l’admissió al primer quadrimestre.
 • en data 28 de febrer, l'estudiantat que sol·liciti l’admissió al segon quadrimestre.

Criteris d'admissió

Per a l’admissió al Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria es valoren els factors o paràmetres següents:

 • F1: Expedient acadèmic (ponderació 70%)
  La ponderació de l'expedient es fa d’acord amb el que estableix l’apartat de Ponderació dels expedients acadèmics de la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris de la UPC.
 • F2: Valoració del currículum (ponderació 10%)
 • F3: Carta de motivació (ponderació 10%)
 • F4: Dos cartes de recomanació (ponderació 10%). Les cartes han de ser de professors/investigadors o d'enginyers qualificats d'empreses.

Les persones interessades en cursar aquest màster han d'acreditar el nivell B2.2 en llengua anglesa amb un dels certificats reconeguts pel Consell Interunivesitari de Catalunya. Pots consultar els certificats vàlids en aquesta pàgina web.

Trobareu informació sobre els resultats de l'avaluació i selecció de les sol·licituds d'admissió, que es realitza en aplicació dels criteris específics d'admissió al màster aquí.

Pre-inscripció i matrícula

Consulta aquí tota la informació sobre la preinscripció: calendari, com realitzar la sol·licitud d'admissió, com reservar la plaça si la resolució és favorable, etc.

Objectius formatius

El Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria proporciona una formació multidisciplinària i en profunditat dels mètodes de càlcul més populars —anomenats numèrics—, com ara el dels elements finits i altres tècniques numèriques similars. Amb una docència teòrica i aplicada es vol formar especialistes amb capacitat d’incorporar immediatament a la indústria els coneixements adquirits i amb la formació bàsica suficient per encarar amb èxit una etapa doctoral.

Sortides professionals

 • Els postgraduats d'aquest màster són experts en mètodes numèrics a l'enginyeria i poden aplicar immediatament a la indústria els coneixements adquirits en aquest camp.
 • Encarar amb èxit una etapa doctoral.

Competències específiques

 • Solucionar problemes mitjançant mètodes numèrics i computacionals
 • Comprendre i dominar les teories i aplicacions de mètodes numèrics a l'enginyeria.
 • Aplicar mètodes numèrics mitjançant programes de càlcul, preprocessadors i post processadors gràfics, llenguatge de programació i biblioteques de càlcul científic.
 • Plantejar solucions convencionals amb coneixements, criteri i esperit crític consolidats, i analitzar resultats en problemes de modelització numèrica.
 • Tenir consciència crítica sobre l'avantguarda de la comunitat europea i internacional de mètodes numèrics a l'enginyeria.
 • Aprofundir en la resolució de problemes reals d'enginyeria mitjançant la modelització numèrica, tot identificant el model matemàtic subjacent, el mètode de càlcul més adient i la interpretació crítica dels resultats.
 • Utilitzar el coneixement i la comprensió de l'enginyeria computacional per dissenyar solucions a problemes nous o poc habituals. Saber fer teòrics i pràctics d'altres disciplines i dissenyar nous mètodes de resolució originals.
 • Comprendre l'aplicabilitat i les limitacions de la modelització numèrica i de les tecnologies de càlcul existents.
 • Cercar, filtrar, recopilar i sintetitzar informació científica i tècnica d'avantguarda de manera experta i autònoma.
 • Familiaritzar-se amb la modelització numèrica avançada aplicada a diverses àrees de l'enginyeria: civil, mediambiental, mecànica, aeroespacial, nano enginyeria i bioenginyeria.
 • Aplicar les últimes tecnologies numèriques a la resolució de problemes bàsics: numerical linear algebra, optimització…
 • Conèixer els models físics moderns de ciència dels materials (models constitutius avançats) en mecànica de sòlids i de fluids.
 • Utilitzar i conèixer les tècniques de control de qualitat de la simulació numèrica (validació i verificació).
 • Comprendre l'aplicabilitat i les limitacions de les diferents tècniques de simulació numèrica.
 • Utilitzar programes de càlcul i preprocessadors i postprocessadors, i conèixer els llenguatges de programació i les biblioteques de càlcul estàndard.

El Treball Final de Màster ha de tenir les característiques d’un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l’estudiant la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquest programa ha estat acreditat amb els següents segells de qualitat: