Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Actualment, el sector industrial requereix simulacions numèriques precises i fiables, de disseny de productes i processos: el Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria respon a les necessitats de simular, preveure i optimitzar qualsevol problema en l'àmbit de l'enginyeria mitjanant la mecànica computacional. Atesa la transversalitat i universalitat d'aquesta disciplina, i amb la finalitat de facilitar la internacionalització dels seus titulats i titulades, aquests estudis s'imparteixen en anglès.

Aquest programa ha estat guardonat amb els següents segells d'acreditació:

Característiques del màster
Curs acadèmic Inici docència 1r quadrimestre (Q1): Setembre
Inici docència 2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 cursos acadèmics
Núm. de crèdits ECTS 120
Tipus de docència Presencial i a distància.
Idioma Anglès
Núm. de places 25
Titulació Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria
Preus Preus acadèmics curs 2019-2020
Preus de serveis administratius per quadrimestre: 89,54€/quadrimestre, que es desglossen en:
  • Suport a l'aprenentatge: 35,00€
  • Gestió de l'expedient acadèmic: 54,54€

Els preus del curs 2020-2021 es publiquen quan la Generalitat de Catalunya aprova el decret pel qual es fixen els preus pels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya (aprox. juliol 2020).

Més informació

Dedicació als estudis i nombre mínim i màxim de crèdits ECTS a matricular per any acadèmic

  • Temps complet

     Matrícula

     Primer any: Mínim 45 ECTS; Màxim 60 ECTS

     Reste d'anys: Mínim 45 ECTS; Màxim 72 ECTS

 

  • Temps parcial

     Matrícula

    Cada any: Mínim 30 ECTS; Màxim 45 ECTS

     

Permanència als estudis de màster Rendiment mínim que ha de superar l'estudiant: 15 crèdits ECTS durant el primer any acadèmic.
Organització Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Coordinació

Riccardo Rossi

director_masterNME@cimne.upc.edu

Informació de Contacte Secretaria del programa
Lelia Zielonka: lelia@cimne.upc.edu
Accés: admissions.masters.camins@upc.edu
Estudiants matriculats: masters.camins@upc.edu
Més informació Web oficial del màster (anglès)