Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació

Computational Mechanics image

El Màster Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació, coordinat pel IHE Delft Institute for Water Education (Delft, Països Baixos) i amb la UPC com a participant, té un enfocament general i està dissenyat per aconseguir una gestió integrada del risc d'inundació. El pla d'estudis cobreix una gama ampla d'aspectes: processos naturals, models, decisions i conseqüències sòcio-econòmiques, entorn institucional, etc. La Directiva d'Inundacions del Parlament Europeu ja recull la necessitat d'adoptar un enfocament holístic i integrat de la gestió de riscos d'inundació.

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 2 anys
Núm. de crèdits ECTS 120 ECTS (incloent-hi el Treball Final de Màster)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Anglès
Núm. de places 30
Titulació oficial Màster Erasmus Mundus en Gestiò del Risc per Inundació / Erasmus Mundus Master's Degree in Flood Risk Management per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Universitats participants IHE Delft Institute for Water Education (Delft, Països Baixos-coordinador del programa)
Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya)
Technische Universität Dresden (Alemània)
University of Ljubljana (Eslovènia)
Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Beques UE Consulteu la pàgina oficial del màster per a més informació sobre beques de la UE
Coordinador acadèmic

Allen Bateman

Sortides professionals

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços d'analitzar les relacions recíproques entre els sistemes físics, els marcs institucionals i l'entorn socioeconòmic, i identificar futures pressions, necessitats socials i climàtiques, i les tendències consegüents en la gestió de sistemes.

Així mateix, podran aplicar habilitats pràctiques específiques, com la capacitat d'identificar els principals processos físics en una conca fluvial o en una zona costanera determinada i la seva interacció amb els actius i els receptors associats; identificar els vincles entre totes les qüestions relacionades amb les inundacions per aplicar un enfocament integrat a la gestió sostenible de les inundacions amb les millors eines de suport per a la presa de decisions; revisar textos científics i fer investigacions independents; aplicar eines sofisticades d'hidroinformàtica i de modelització i utilitzar bones pràctiques per resoldre els problemes de la gestió dels riscos d'inundació; i ocupar càrrecs de responsabilitat com a gestors de riscos d'inundacions.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques

En acabar el màster l'estudiantat serà capaç de:

  • Capacitat per aplicar una perspectiva holística del risc d'inundació sota pressió natural o antropogènica, en el context de canvis globals (canvi climàtic, creixement demogràfic, urbanització), en el disseny i la implementació de solucions creatives.
  • Comprensió dels principals processos meteorològics i hidrològics que regeixen les inundacions a diferents escales espacials i temporals.
  • Comprensió de la perspectiva social i econòmica dels episodis d'inundació i capacitat per valorar-ne els riscos, així com per desenvolupar la recerca i les aplicacions requerides per implementar les mesures de conservació i adaptació necessàries per a una gestió sostenible.
  • Capacitat de generar aplicacions, construir models, bases de dades i eines per a una planificació òptima, analitzar resultats i obtenir conclusions.
  • Capacitat d'utilitzar eines avançades en els períodes de preinundació, durant la inundació (gestió d'emergències) i en condicions de postinundació, i també d'aplicació de bones pràctiques.
  • Capacitat per valorar i aplicar els avenços en ciències socials i de gestió en la gestió del risc d'inundació.
  • Habilitats de comunicació i de treball col·laboratiu en equips d'investigació.
  • Capacitat per desenvolupar sistemes de suport a la decisió orientats a les polítiques públiques.
  • Capacitat de crear una interfície entre investigadors, parts interessades i responsables de la presa de decisions.

ASSIGNATURES

ECTS

Segon curs
Primer quadrimestre
250910 Morfodinàmica fluvial 5
250911 - Risc de Flux de Runes i Avaluació de la Resiliència 5
250912 - Inundacions Costaneres: Impactes, Conflictes i Riscos 3
250913 - Avaluació de Riscos de Sequera i Resiliència 3
250914 - Sistemes d'Alerta Primerenca d'Inundacions Utilitzant Predicció Hidrometeorològica 4
Segon quadrimestre
250903 - Treball de fi de màster 30
Per a més informació sobre el funcionament del programa complet i les assignatures consulteu el web oficial del màster.

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Màster Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball de Fi de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que supossi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent: