Vés al contingut (premeu Retorn)

Portals i intranets de l'àmbit Camins

Portals acadèmics

Portal Camins

Portal per la gestió acadèmica de les titulacions de grau i màster amb atribucions.

e-Secretaria

Tràmits acadèmics, consultar expedients, redireccionar bústia de correu, etc.

e-Secretaria de Camins

Portals docents

Camins OpenCourseWare

Espai web que inclou els materials docents que l'Escola ofereix a la comunitat d'Internet. S'hi troben continguts de les assignatures dels graus i màsters, la planificació docent i els materials i recursos associats.

Atenea

Campus Virtual UPC. Plataforma de suport a la docència

Incidències TIC

Suport TIC a l'usuari

Incidències i consultes relacionades amb els Serveis TIC de l'Escola

Portals audiovisuals

Media Camins

Portal de vídeos docents i institucionals de l'Escola.

Canal YouTube

Canal institucional de l'Escola dins la xarxa social YouTube.

Altres

Òrgans de Govern

Accés dels membres de l'Escola a la intranet dels Òrgans de Govern.