Vés al contingut (premeu Retorn)

Portals i intranets de l'àmbit Camins

Portals acadèmics

Portal Camins

Portal per la gestió acadèmica de les titulacions de grau i màster amb atribucions.

e-Secretaria

Tràmits acadèmics, consultar expedients, redireccionar bústia de correu, etc.

e-Secretaria de Camins

Portals docents

Camins OpenCourseWare

Espai web que inclou els materials docents que l'Escola ofereix a la comunitat d'Internet. S'hi troben continguts de les assignatures dels graus i màsters, la planificació docent i els materials i recursos associats.

Atenea

Campus Virtual UPC. Plataforma de suport a la docència

Tràmits, gestions i incidències TIC

Suport UTG Camins - Atenció a l'usuari

Sol·licituds, tràmits, gestions, peticions, incidències i consultes relacionades amb els Serveis de la UTG de Camins

Portals audiovisuals

Zonavideo UPC

Portal UPC de publicación de vídeos tanto de carácter docente como de divulgación de la investigación o de tipo promocional.

Canal YouTube

Canal institucional de l'Escola dins la xarxa social YouTube.

Altres

Òrgans de Govern

Accés dels membres de l'Escola a la intranet dels Òrgans de Govern.