Comparteix:

Grups de Recerca

 

Relació dels grups de recerca de l'Escola d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

**Clica a sobre de cada imatge per veure-la més gran**


ANiComp - Anàlisi Numèrica i Computació Científica
Coordinació: Ramon Codina (DECA)

 

El grup ANICOMP treballa l’àmbit de l’anàlisi numèrica de mètodes per a Mecànica Computacional.


ATEM - Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials
Coordinació: Climent Molins Borrell (DECA)

 

El grup ATEM duu a terme R+D+I en l'àmbit de l'anàlisi, disseny i construcció d'estructures i infraestructures a l’enginyeria civil


BIT – Barcelona Innovació en Transport
Coordinació: Francesc Robusté (DECA)

 

El grup de recerca BIT (Barcelona Innovació en Transport) fa RDi en l’anàlisi, planificació i gestió dels sistemes de transport des d’una perspectiva del servei i de l’usuari.


CIMNE- Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria
Coordinació: Javier Bonet (DECA)

 

L'objectiu del CIMNE és el desenvolupament de mètodes numèrics i tècniques computacionals per avançar en el coneixement i la tecnologia en enginyeria i ciències aplicades.


CRAHI – Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
Coordinació: Daniel Sempere Torres (DECA)

 

Centre d’innovació tecnològica orientat al desenvolupament d’algorismes i models hidrometeorològics per donar suport a la presa de decisions en l’àmbit de les emergències d’origen climàtic, l’adaptació al canvi climàtic i la gestió del cicle de l’aigua.


Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari
Coordinació: José M. Gil Roig

 

CREDA is a research foundation that has the support of two institutions: the Polytechnic University of Catalonia (UPC) and the Institute of Agri-food Research and Technology (IRTA).


Dinàmica de Fluids - Aplicacions Geofísiques i Tecnològiques
Coordinació: Daniel Calvete Manrique (DFIS)

 

Investiguen sobre problemes fonamentals en dinàmica de fluids juntament amb aplicacions en geofísica (ciències atmosfèriques i morfodinàmica costanera) i tecnologia (aeronàutica).


EC – Enginyeria de la Construcció
Coordinació: Albert de la Fuente Antequera (DECA)

 

El grup de recerca EC centra la seva investigació i transferència de tecnologia a empreses en tres àrees, complementàries, relacionades amb les infraestructures


Institut FLUMEN en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica
Coordinació: Ernest Bladé i Castellet (DECA)

 

FLUMEN és un Institut Mixt de Recerca, afiliat a la UPC i al CIMNE. Flumen participa activament en activitats de recerca, consultoria, formació i transferència de tecnologia en relació amb la hidràulica, la hidrologia i la dinàmica fluvial.


GEMMA - Group of Environmental Engineering and Microbiology
Coordinació: Joan Garcia (DECA)

 

The Group is dedicated to interdisciplinary research, innovation, knowledge transfer and education in environmental engineering.

Geo2Aqua ‐ Monitoring, modelling and geomatics for hydrogeomorphological processes
Coordinació: Mª Amparo Núñez Andrés (DECA)

 

The research of the Geo2Aqua group is strongly related to the increase of risk associated to natural hazards because of climate changes, but also due to the impacts of land use and land cover.


GHS – Grup d’Hidrologia Subterrània
Coordinació: Xavier Sánchez Vila (DECA)

 

El grup GHS duu a terme R+D+I en el camp de la hidrogeologia i la geoquímica.


LaCàN - Laboratori de Càlcul Numèric
Coordinació: Pedro Díez (DECA)

 

LaCàN is a research laboratory in UPC BarcelonaTech, established in 2001, aiming at developing mathematical and computational models to understand, quantify, predict and control a variety of physical, engineering, and biological systems.


Laboratori d’Estudis Socials de l’Enginyeria Civil (LESEC)
Coordinació: Elisabet Roca i Míriam Villares (DECA)

 

El LESEC desenvolupa i aplica eines d'anàlisi social per avaluar l'impacte socioambiental de l'urbanisme i la mobilitat.


LIM/UPC – Laboratori d’Enginyeria Marítima
Coordinació: Agustín Sánchez-Arcilla (DECA)

 

Generar i transferir coneixement i tecnologia al camp de l'enginyeria marítima i costanera i de les ciències del mar, incloent de forma específica el canvi climàtic, així com la innovació en aquests àmbits


MATCAR - Materials de Construcció i Carreteres
Coordinació: Rodrigo Miró (DECA)

 

Està centrat, tant en la recerca bàsica, com en la recerca orientada a l'aplicació i el desenvolupament de materials base ciment i bituminosos, amb l'objectiu de millorar la seva sostenibilitat i funcionalitat.


(MC)2- UPC - Mecànica de Medis Continus i Computacional
Coordinació: Miguel Cervera (DECA)

 

El (MC)2 es un Centre Específic de Recerca (CER) composat per investigadors tant del DECA com del CIMNE.


MecMat. Mecànica de Materials
Coordinació: Ignasi Carol (DECA)

 

Comportament mecànic de materials d'enginyeria. Plasticitat, fissuració, mecànica del dany i de la fractura.


MSR – Mecànica de Sòls i Roques
Coordinació: Alberto Ledesma (DECA)

 

Enginyeria Geotècnica i Ambiental - Mecànica de Medis Porosos Multifàsics.