Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

El màster habilita per exercir la professió regulada d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports i té com a objectiu la formació d’enginyers/res multidisciplinars amb una àmplia competència tecnològica generalista en les àrees tradicionals de l’enginyeria, com ara el disseny, la recerca i l’anàlisi. El pla d’estudis reforça els coneixements fisicomatemàtics i tècnics i científics adquirits als estudis de grau; ensenya a crear i utilitzar les tècniques més avançades i experimentals de modelització a l’enginyeria i condueix al doctorat.

Aquest programa ha estat acreditat amb els següents segells:

 

Característiques del màster
Curs acadèmic Inici docència 1r quadrimestre (Q1): Setembre
Inici docència 2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 cursos acadèmics
Núm. de crèdits ECTS 120
Tipus de docència Presencial
Idiomes català, castellà i anglès
Núm. de places 120
Titulació Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Preus Preus acadèmics curs 2019-2020
Preus anuals de serveis administratius: 139,80€, que es desglossen en:
  • Suport a l'aprenentatge: 70,00€
  • Gestió de l'expedient acadèmic: 69,80€

Els preus del curs 2020-2021 es publiquen quan la Generalitat de Catalunya aprova el decret pel qual es fixen els preus pels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya (aprox. juliol 2020).

Més informació: preus, pagament matrícula, beques i ajuts

Permanència als estudis de màster Rendiment mínim que ha de superar l'estudiant: 45 crèdits ECTS durant el primer any acadèmic. Termini màxim de permanència per obtenir el títol: 3 cursos acadèmics.
Organització Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Coordinació Miquel Estrada
miquel.estrada@upc.edu
Informació de Contacte Secretaria del programa
Accés: admissions.masters.camins@upc.edu
Estudiants matriculats: masters.camins@upc.edu