Comparteix:

École Centrale de Nantes, França

Pel Grau en Enginyeria Civil (pla 2010)

Triple titulació adreçada a estudiants que tinguin aprovat el tercer curs del Grau en Enginyeria Civil.

  • A 3r de grau es cursaran les assignatures de 4t Obres Hidràuliques i Hidrologia Superficial i Subterrània i totes les assignatures de 3r menys Modelització Numèrica.
  • Els estudiants seleccionats marxaran a l'École Centrale de Nantes durant el quart curs dels seus estudis.
  • A l'Ecole Centrale de Nantes cursaran el 1r curs i el 2n curs, i faran un stage al final de cada curs.
  • Després, tornaran un any a l'Escola de Camins on faran S3 i S4 del màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
  • Al final, obtindran 3 títols: Grau en Enginyeria Civil, Màster en ECCP per la UPC i Ingénieur per l'ECNantes.
  • Es reconeixerà l’assignatura Modelització Numèrica, 4t de Grau en Enginyeria Civil i S1 i S2 del Màster en ECCP.
  • El TFG es realitzarà a destí i posteriorment es presentarà a l’Escola de Camins
  • Es requereix un bon nivell de francès (mínim A2).
  • Obtenció del TIME Label Certificate un cop s'han conclòs els estudis de doble diploma i l'ingrés a TIME alumni.

 

Anterior itinerari DD amb EC Nantes

Itinerari d'un estudiant de l'Escola de Camins: