Vés al contingut (premeu Retorn)

Mobilitat Estudis

L'Escola de Camins participa en diversos programes d'intercanvi acadèmic en el marc dels acords i convenis subscrits amb diferents universitats i escoles d'enginyeria d'arreu del món.

Per fer l’estada de mobilitat en algunes d’aquestes universitats es necessari fer una entrevista/presentació prèvia a l’Escola de Camins exposant les motivacions i expectatives per les quals s’ha escollit aquesta mobilitat i universitat.

Les universitats són les següents:

 • École National des Ponts et Chaussées (ENPC)
 • Eidgenössische Tecnische Hochshule (ETH Zürich)
 • École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
 • Imperial College London (ICL)
 • TU Delft
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 • Aalto University

 

Itinerari lliure •

Intercanvi per cursar assignatures i/o TFG/TFM amb itinerari lliure

Convocatòria Qui? Càrrega Durada
Europa Febrer 4t Grau o 3r Grau (1)
2n Màster ECCP i Màsters Temàtics (2)
Assignatures i/o TFG, TFM Anual o semestral
Amèrica Llatina (3) Febrer 4t Grau o 3r Grau (1)
2n Màster ECCP i Màsters Temàtics (2)
Assignatures i/o TFG, TFM Anual o semestral
Canadà Febrer 4t Grau o 3r Grau (1)
2n Màster ECCP
Assignatures i/o TFG, TFM Anual o semestral
Àsia
 • Tianjing (Xina)
Febrer 2n Màster ECCP Assignatures i/o TFM Anual o semestral
 • Tongji (Xina)
Febrer 4t de GEC i GEOP TFG Semestral
 • CityU Hong Kong (Xina)
Febrer 4t de Grau Assignatures Anual
 • Japó(4)
Desembre - Pràctiques -
 • Nagaoka (Japó)
Febrer 2n Màster ECCP TFM Anual o semestral
 • Shinshu (Japó)
Febrer 2n Màsters ECCP, EEC i MMNE TFM Semestral
 • IIT Madras
Febrer 4t de GEC i 2n Màster ECCP Assignatures i/o TFG, TFM Anual
 • Incheon (Corea del Sud)
Febrer 3r GEOP
4t GEC i GEG
2n Màster ECCP
Assignatures i/o TFG, TFM Semestral

Cal cursar entre 20 i 30 ECTS per quadrimestre. L'Escola recomana que els crèdits a reconèixer siguin 30 ECTS per quadrimestre, sobretot si es vol participar a les convocatòries de beques i ajuts per a finançar l'estada de mobilitat.

 1. Estudiants que durant el curs anterior al període de mobilitat tinguin matriculat/superat un mínim de 30 ECTS de 3r curs de grau.
 2. Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció, Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria, Màster Universitari en Enginyeria Ambiental i Màster Universitari en Enginyeria del Terreny.
 3. A banda de l'oferta de l'Escola, consulta al web del Servei de Relacions Internacionals de la UPC altres opcions o ajuts disponibles, tot demanant informació a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster de l'Escola de Camins (fora de la convocatòria del MOU-TE).
 4. Àsia. Convocatòries externes a l'Escola. Consulteu el web del Programa Vulcanus per a més informació.
Itinerari tancat •

Intercanvi per cursar assignatures i/o TFG/TFM amb itinerari tancat

Convocatòria Qui? Càrrega Durada
Europa (1) Febrer Grau en E. Civil (2) Assignatures i/o TFG Anual o semestral
Estats Units Febrer 2n Màsters ECCP/ET TFM / Research option Semestral

 1. Les universitats que ofereixen aquesta modalitat són l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris, la Münich School of Engineering (de la Technische Universität München) i l'Imperial College of London.
 2. Estudiants que durant el curs anterior al període de mobilitat tinguin matriculat/superat el 3r curs (s'acceptaran 12 ECTS amb nota superior o igual a 4.0).

Consulta l'Annex 1.1 de la Guia de Mobilitat per obtenir informació sobre els programes amb itinerari tancat.

Doble Titulació •

Programes de Doble Titulació

L'Escola té establerts acords amb diverses universitats que permeten obtenir dues o tres titulacions. En el cas d'estudiants de graus, el Grau en Enginyeria Civil o en Enginyeria d'Obres Públiques, el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i la titulació de la universitat de destinació. Per als estudiants de màster, el màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports o Enginyeria del Terreny i la titulació de la universitat de destinació. En general, aquests acords preveuen que es cursin un mínim de 3 cursos a la universitat d'origen - és a dir, a l'Escola de Camins- i uns 2 anys a la universitat de destinació. Al final d'aquest procés s'obtenen els títols oficials d'ambdues universitats.
La convocatòria, l'adjudicació de places i els tràmits abans, durant i després de la teva estada són els mateixos que a la resta de programes de mobilitat.


Convocatòria Inici mobilitat Càrrega Durada
École Polytechnique Setembre 3r GEC Veure itinerari 2.5 cursos
École Nationale des Ponts et Chaussées Febrer 4t GEC Veure itinerari 2 (o 3) cursos
ESITC Caen Febrer 4t GEOP Veure itinerari 2 cursos
École Supérieure des Travaux Publics Febrer 4t GEC/GEOP Veure itinerari 2 cursos
Tongji University Febrer 4t GEC Veure itinerari 2 cursos
Illinois Institute of Technology Febrer 2n Màster ECCP/ET Veure itinerari 1 curs
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) Febrer 2n Màster ECCP Veure itinerari 3 cursos

 

Els acords amb les següents universitats tenen un itinerari especial. També permeten obtenir dues o tres titulacions: Grau en Enginyeria Civil / Grau en Enginyeria d'Obres Públiques, Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i la titulació de la universitat de destí. Es cursen un mínim de 3 cursos a la universitat d'origen (Escola de Camins) i 2 anys a la universitat de destí. Al final d'aquest procés s'obtenen els títols oficials d'ambdues universitats.

La convocatòria i adjudicació de places es realitza al juny-juliol, i els tràmits abans, durant i després de l’estada són els mateixos que a la resta de programes de mobilitat.

Presentació convocatòria juny

 

Convocatòria Inici mobilitat Càrrega Durada
École Centrale de Nantes Juny 4t GEC Veure itinerari 2 cursos
Centrale Supélec (antiga École Centrale Paris) Juny 4t GEC Veure itinerari 2 cursos
École des Ingenieurs de la Ville de Paris Juny 4t GEC/GEOP Veure itinerari 2 cursos
Estudis de Gestió

Estudis Complementaris de Gestió

L'Escola de Camins disposa d'un acord de doble diploma per especialitzar-te en la Direcció i Gestió d'Empreses, en una de les millors escoles de negocis en els rànquings europeus: la HEC. Els procediments d'admissió i les dades de la convocatòria són els mateixos que per als programes de doble diploma.

L’Escola participa també amb UNITECH, una xarxa de prestigioses universitats i empreses del sector de l'enginyeria, entre les quals existeix un programa de mobilitat per a estudiants consistent en una estada d’estudis i una estada de pràctiques. Aquest programa funciona amb una convocatòria independent al Mou-te.


Convocatòria Qui? Càrrega Durada
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) Febrer 2n Màster ECCP Veure itinerari 2 (o 3) cursos
UNITECH Gener 2n Màster ECCP Veure programa 1 (o 1,5) cursos