Comparteix:

UPC Europa

El programa UPC Europa és un programa d’intercanvi amb universitats europees que no poden acollir-se al programa Erasmus+ (com ara l’HEC) o bé països de fora de la UE com Suïssa.

L’estada d’estudis porta associat el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a la universitat estrangera.

Aquest programa no sempre comporta l’exempció de les taxes acadèmiques en la universitat de destinació.

PROGRAMA UPC-EUROPA
Àmbit de la convocatòria: Universitats de Suïssa, universitats no vinculades a Erasmus+, doble diploma amb HEC.
Modalitat d’intercanvi: Assignatures i/o TFG/TFM, doble diploma amb l'HEC.
Exempció de matrícula a la universitat de destinació: Universitats de Suïssa, sí; en el cas de l’HEC (doble diploma), no.
Normativa del programa:
 • Ser estudiant d’una titulació oficial de l'Escola de Camins.
 • Tenir nacionalitat d’un país de la Unió Europea, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d’estada a Espanya, en vigor.
 • Tenir un mínim de crèdits ETCS matriculats superats segons el tipus d'estudis.

  • GRAU: Tenir matriculat/superat un mínim de 30 ECTS de 3r curs de grau.
  • MÀSTERS TEMÀTICS: Tenir matriculat/superat un mínim de 60 ECTS.
  • MÀSTER CAMINS: Tenir matriculat/superat un mínim de 50 ECTS.

 • Realitzar una estada mínima d'un quadrimestre i màxima de 2 quadrimestres.
 • Cal cursar entre 20 i 30 ECTS per quadrimestre. L’Escola recomana que els crèdits a reconèixer siguin 30 ECTS per quadrimestre, sobretot si es vol participar a les convocatòries de beques i ajuts per a finançar l’estada de mobilitat.
 • Realitzar una estada mínima d'un quadrimestre i màxima de 2 quadrimestres (excepte en el cas de doble diploma de l'HEC que l'estada és de 4 quadrimestres).
Possibles ajuts/beques:
 • Possibilitat d’obtenir ajuts universitaris o governamentals (cas de Suïssa) segons els llocs de destinació.
 • Possibilitat d’obtenir l’ajut MOBINT de l’AGAUR.
 • Possibilitat de demanar un préstec per cursar un màster sencer a l'HEC (doble diploma).