Comparteix:

Amèrica Llatina

La xarxa MAGALHÃES és un programa entre Europa, Amèrica Llatina i el Carib amb l'objectiu de fomentar la mobilitat i els programes de cooperació entre les Universitats que participen a la xarxa.

SMILE és el programa pioner dins de la xarxa MAGALHÃES que s'ocupa de la mobilitat d'estudiants. SMILE és l'acrònim de Student Mobility in Latin America, the Caribbean and Europe. El programa SMILE està inspirat en el programa de mobilitat europeu ERASMUS i el seu funcionament és similar, doncs facilita la mobilitat d'estudiants d'Amèrica Llatina i el Carib cap a Europa i d'Europa cap a Amèrica Llatina i el Carib.

En el marc de la xarxa Smile-Magalhães, l’Escola disposa de diversos acords amb universitats llatinoamericanes, on es poden fer estades d’intercanvi.

L’estada d’estudis porta associat el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a la universitat estrangera.

PROGRAMES: AMÈRICA LLATINA - SMILE-MAGALHÃES
Àmbit de la convocatòria: Universitats d’Amèrica Llatina
Modalitat d’intercanvi: Assignatures i/o TFG/TFM
Excepció de matrícula a la universitat de destinació:
Normativa del programa:
  • Ser estudiant d’una titulació oficial de l'Escola de Camins.
  • Tenir nacionalitat d’un país de la Unió Europea, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d’estada a Espanya, en vigor.
  • Tenir un mínim de crèdits ETCS matriculats/superats segons el tipus d'estudis.

  • Realitzar una estada mínima d'un quadrimestre i màxima de 2 quadrimestres.
  • Cal cursar entre 20 i 30 ECTS per quadrimestre. L'Escola recomana que els crèdits a reconèixer siguin 30 ECTS per quadrimestre, sobretot si es vol participar a les convocatòries de beques i ajuts per a finançar l'estada de mobilitat.
Possibles ajuts/beques:
  • Possibles ajuts universitaris o governamentals segons la destinació.
  • Possibilitat d’obtenir l’ajut MOBINT de l’AGAUR.
  • Possibilitat d’obtenir una de les beques de la convocatòria Beques Santander per mobilitats Erasmus.