Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de garantia interna de qualitat

L'Escola de Camins ha elaborat un Manual i un Sistema de qualitat per garantir el procés de disseny, implantació i desenvolupament dels nous títols adaptats al Espai Europeu d'Educació Superior (projecte AUDIT). L'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha valorat positivament el Sistema de garantia interna de qualitat de l'Escola, que forma part del programa AUDIT.

 

Manual de qualitat


Presentació

Capítol 1. El sistema de garantia interna de qualitat

Capítol 2. Presentació del centre

Capítol 3. Estructura del centre per a la qualitat

Capítol 4. Política i objectius de qualitat

Capítol 5. Garantia de qualitat dels programes formatius

Capítol 6. Orientació a l'aprenentatge

Capítol 7. Personal acadèmic i de suport

Capítol 8. Gestió de recursos i serveis

Capítol 9. Resultats de la informació

Capítol 10. Informació pública

Revisions del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat


Actualment la UPC ha passat un procés d'avaluació dels seus processos transversals amb resultat favorable (evidència), per tal d'impulsar i ampliar l'eficiència i eficàcia del sistema. Una vegada definits els processos transversals (evidència), el proper objectiu de l'Escola és l'acreditació institucional d'unitats acadèmiques, per adequar-ne el SGIQ.

Processos del sistema de qualitat


1.0 Definir política i objectius de qualitat

1.0.1 Definir la política i els objectius de qualitat

1.1 Garantir la qualitat dels seus programes formatius

1.1.1 Garantia de qualitat dels programes formatius

1.2 Orientar els seus ensenyaments als estudiants

1.2.1 Definició de perfils i admissió d'estudiants

1.2.2 Orientació a l'estudiant i desenvolupament de l'ensenyament

1.2.3 Gestió de la mobilitat de l'estudiant

1.2.4 Gestió de l'orientació professional

1.2.5 Gestió de les pràctiques externes

1.2.6 Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments

1.3 Garantir i millorar la qualitat del seu personal acadèmic

1.3.1 Definició de les polítiques de PDI i PAS

1.3.2 Captació i selecció de PDI i PAS

1.3.3 Formació de PDI i PAS

1.3.4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS

1.4 Gestionar i millorar els recursos materials i els serveis

1.4.1 Gestió dels recursos materials

1.4.2 Gestió dels serveis

1.5 Analitzar i tenir en compte els resultats

1.5.1 Anàlisi dels resultats

1.6 Publicacions de la informació sobre les titulacions

1.6.1 Publicació d'informació sobre titulacions