Comparteix:

Treball Final de Màster

CATALÀ. El Treball Final de Màster ha de tenir les característiques d’un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l’estudiant la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Portada del Treball Final de Màster

CASTELLANO. El Trabajo Final de Máster debe tener las características de un proyecto profesional o de investigación propio de la titulación, que suponga para el estudiante la posibilidad de realizar aportaciones o aplicaciones originales.

Portada del Trabajo Final de Máster

ENGLISH. The Master Thesis has to be the culminating point of the Master's Degree. It is a intensive research document addressing the professional and/or personal interests of the student, which must offer the student the possibility to make original contributions or develop original applications.

Master Thesis' cover