Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit

English version

El Treball Final d'Estudis es lliura en format digital. El dipòsit digital té per objectiu apropar i facilitar la gestió als usuaris. També permet la gestió documental en suport electrònic dels treballs presentats, en garanteix la conservació permanent i l'arxiu i custòdia.

Requisits acadèmics

 • TFE matriculat en el curs vigent
 • El títol del TFE ha de ser el mateix que el que figura a l'oferta del Portal Camins/e-Secretaria. En cas que no sigui així, contacteu amb el/la tutor/a per tal que sol·liciti el canvi a l'AGA.
 • Disposar del informe del tutor extern, si s'escau.
 • La/el tutor/a ha d'emplenar l'Informe3a al PORTALCamins en el termini establert en el calendari de tràmits per a cada convocatòria

Per realitzar el dipòsit per la plataforma ATENEA TFE és necessari identificar-se amb usuari i contrasenya.

Per realitar el dipòsit per eSecretaria, és necessari identificar-se amb usuari i contrasenya.

Requisits per fer el dipòsit digital 

 

"Dipòsit" per eSecretaria (heu d'emplenar el formulari que hi ha en aquest apartat on us demana informació sobre paraules clau, confidencialitat, idioma de presentació, etc. s'han d'emplenar tots els camps i després "Desar". No dipositeu el treball a eSecretaria, ho feu a ATENEA TFE)

 • És necessari identificar-se amb usuari i contrasenya de la UPC
Dipòsit per ATENEA TFE (lliurament del treball i annexes)
 
 • És necessari identificar-se amb usuari i contrasenya de la UPC

Format del TFE

Com a norma general ha de constar d'un màxim de 6 fitxers:

 • Treball acadèmic (Memòria): 1 fitxer de màxim 40 MB (format pdf)
 • Documentació annexa: màxim 5 fitxers de màxim 30 MB cadascun (format pdf / zip)
 • Entre tots (memòria i annexos) màxim: 120 MB

En el cas que el Treball Final d'Estudis sigui de la modalitat Projecte Constructiu, Projecte Bàsic o qualsevol treball que inclogui un document o annex de plànols, l'estudiantat haurà de lliurar al president del tribunal el dia de la defensa una còpia en paper dels plànols del treball. L'escala i el format dels plànols (a escollir entre els estàndards DIN A0-A4) són lliures, però han de permetre visualitzar correctament els elements que els componen i els seus detalls.

En el CG del 07-2023 s'ha aprovat la "Guia per incorporar l'anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques en els TFE".

A partir d'ara tots els Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster (TFG i TFM) de la UPC han d'incloure a la memòria final un capítol titulat “Anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques

Consulteu l'apartat específic del TFE a l'OpenCourseWare, per a conèixer els detalls per a cada titulació.

Highlights

En el cas dels TFG i els TFM dels màsters amb atribucions, a fi de visualitzar els treball dels estudiants de l'Escola de Camins al web, caldrà que l'estudiantat elabori uns HIGHLIGHTS:

 • Resum del treball (màxim 4.000 caràcters)
 • Resum gràfic que consti d'una imatge principal obligatòria (la primera imatge que es demana. Mida màxima de 10 MB)
 • Opcionalment, triar dues imatges secundàries relacionades amb el TFG (en format: gif, jpg, png d'una mida màxima de 10 MB)

Aquesta informació s'haurà d'introduir al Portal Camins > Treball Final de Grau > Resum del TFM.

Com faig el dipòsit?

 

El dipòsit digital s'ha de fer a través de l'e-Secretaria i per la plataforma ATENEA TFE  

 

 NOVETAT  Per indicació de l'Acord del CG de Procediment de prevenció de plagi, l'estudiantat, a banda de dipositar el seu treball per ATENEA TFE, accepti la declaració d'originalitat del treball marcant amb un "check" la frase "Manifesto que es tracta d'un treball original i que les fonts consultades estan citades a la bibliografia" en l'apartat LLIURAMENT de l'ATENEA-TFE.

És un requisit previ a la validació del TFE per part del director/a del treball i necessari per a poder ésser avaluat/da.

Manuals per al dipòsit i validació del TFE 

 

Manual del dipòsit electrònic per als alumnes matriculats del TFE en el curs 2018/19 en endavant

Manual de la validació del dipòsit a ATENEA per part del tutor/a per als TFE matriculats en el curs 2018/19 en endavant

 

Quan he de fer el dipòsit?

 

Durant el període en que està obert el termini, l'entrega es pot fer entre les 8.00h i les 22.00h.

Portades

A la portada no pot constar a la vegada el nom de l'estudiant i el DNI en compliment de la Llei de Protecció de Dades (només posar nom o DNI)

Suport

Horari: de dilluns a divendres de 10.00h a 13.00h
Procediment: Envieu un mail a SIAE-Camins:

amb l'assumpte/asunto/subject del mail: "Incidència Entrega Digital"

Important: Consulteu les FAQs relacionades amb el procediment.