Comparteix:

Requisits

SAMHC

 

 

Per a accedir als estudis del Màster Internacional en Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions s'han de complir els requisits que es descriuen a continuació.

Contacte: secretariat@msc-sahc.org

Requisits específics d'accés

Podrà accedir al Màster Internacional en Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions l'estudiantat que provengui d'una de les següents titulacions:

  • Titulacions de l'àmbit de l'Enginyeria Civil
  • Titulacions de l'àmbit de l'Enginyeria Industrial
  • Titulacions de l'àmbit de l'Arquitectura
  • Altres titulacions

    Si la titulació és diferent a les relacionades anteriorment, la Comissió Acadèmica responsable del màster analitzarà els expedients d'aquests candidats per tal de determinar el seu accés i, per cada cas, els complements formatius a cursar per l'estudiantat i la seva programació.

En qualsevol cas, els/les sol·licitants hauran de disposar d'un títol amb un bon expedient acadèmic en Enginyeria Civil o titulacions equivalents. Els/les arquitectes que desitgin accedir-hi han de tenir uns coneixements sòlids en estructures. Normalment, s'espera que l'estudiantat tingui un grau d'educació superior amb quatre o cinc anys de les branques d'Enginyeria i/o Arquitectura.

ATENCIÓ: L'estudiantat que no te un títol de màster anterior no pot inscriure's a la Universitat de Pàdua, Itàlia.

L'idioma d'instrucció i l'idioma dels exàmens és l'anglès, els cursos (incloent-hi el material del curs), exàmens i conselleria d'estudi estan disponibles només en anglès.

Per tant, l'estudiantat de països que no parli l'anglès haurà de disposar d'un dels següents certificats:

  • Certificat TOEFL basat en paper (puntuació mínima 525)
  • Certificat TOEFL basat en Internet (puntuació mínima 72)
  • Certificat IELTS (versió acadèmica, puntuació mínima 6.5)
  • Altres certificats de domini de l'idioma reconegut

Si no es pot presentar una prova de domini de l'idioma anglès dins del termini establert per a les preinscripcions, la sol·licitud encara es considerarà. En aquest cas, s'instarà als sol·licitants a proporcionar la prova el més aviat possible.

S'insta també als sol·licitants a assistir a un curs nacional de llengua i cultura (portuguès, espanyol, italià o txec, depenent de la universitat on estiguin cursant els estudis).