Comparteix:

Criteris d'admissió

 

 

Per a l'admissió en el Màster en Enginyeria Ambiental es valoren els factors o paràmetres que es descriuen a continuació.

Contacte: admissions.masters.camins@upc.edu

Criteris d'admissió

Per a l’admissió al Màster en Enginyeria Ambiental es valoren els factors següents:

  • F1: Ponderació de l'expedient acadèmic (ponderación 40%)
    La ponderació de l'expedient es fa d’acord amb el que estableix l’apartat Ponderació dels expedients acadèmics de la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris de la UPC.
  • F2: Valoració del currículum (ponderación 50%)
  • F3: Formació complementària prèvia acreditada (ponderación 10%)
    Es tindrà en compte la relació entre la formació prèvia i les competències acadèmiques i professionals establertes pel màster.