Comparteix:

Mobilitat Estudis

L'Escola de Camins participa en diversos programes d'intercanvi acadèmic en el marc dels acords i convenis subscrits amb diferents universitats i escoles d'enginyeria d'arreu del món.

Per fer l’estada de mobilitat en algunes d’aquestes universitats es necessari fer una entrevista/presentació prèvia a l’Escola de Camins exposant les motivacions i expectatives per les quals s’ha escollit aquesta mobilitat i universitat.

Les universitats són les següents:

  • École National des Ponts et Chaussées (ENPC)
  • Eidgenössische Tecnische Hochshule (ETH Zürich)
  • École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
  • Imperial College London (ICL)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
  • Aalto University

Termini per presentar la sol·licitud: via email (mobilitystudents_out.camins@upc.edu): del 7 al 13 de febrer
Dia presentació: 14 de febrer de 2024 a les 15h (per MEET)

 

 

Itinerari lliure •

Intercanvi per cursar assignatures i/o TFG/TFM amb itinerari lliure

Convocatòria Qui? Càrrega Durada
Europa Febrer 4t Grau o 3r Grau (1)
2n MECCP i Màsters Temàtics (2)
Assignatures i/o TFG, TFM Anual o semestral
Canadà Febrer

4t Grau, 2n MECCP i Màsters Temàtics (2)

Assignatures i/o TFM Anual o semestral

Amèrica Llatina (3)

Universidad Católica de Salta (Argentina) Febrer 4t GEC i 2n MECCP Assignatures i/o TFG, TFM Anual
Universidad de Buenos Aires (Argentina) Febrer 4t GEC i 2n MECCP Assignatures i/o TFG, TFM Anual
Universidade Federal do Pará (Brasil) Febrer 4t GCTM Assignatures o TFG Semestral
Universidad Industrial de Santander (Colòmbia) Febrer 2n MEEC Assignatures i/o TFM Semestral
Universidad Autónoma Baja California (Mèxic) Febrer 3r GCTM Assignatures Semestral
Pontificia Universidad Católica de Chile (Xile) Febrer 4t GEC i 2n MECCP Assignatures  Anual
Universidad Católica de Valparaíso (Xile) Febrer 4t GEC Assignatures i/o TFM Semestral
Universidad del Bio Bio (Xile) Febrer 4t GEC, 2n MECCP i Màsters Temàtics (excepte MEA) Assignatures i/o TFM Anual

Àsia(3)

Tongji University (Xina) Febrer 4t GEC TFG Semestral
City University of Hong Kong (Xina) Febrer 4t GEC, GEG
Assignatures Anual
Tianjin University (Xina)(4) Febrer 2n MECCP Assignatures i TFM Semestral
Nagaoka University of Technology (Japó) Febrer 2n MECCP TFM Anual o semestral
Shinshu University Febrer 2n MECCP, MEEC i MMNE TFM Semestral
Indian Institute of Technology Madras (Índia)  Febrer 4t GEC i 2n MECCP Assignatures i/o TFG, TFM Anual
Incheon National University (Corea del Sud) Febrer 4t GEC i GEG Assignatures i/o TFG, TFM Semestral

Cal cursar entre 20 i 30 ECTS per quadrimestre. L'Escola recomana que els crèdits a reconèixer siguin 30 ECTS per quadrimestre, sobretot si es vol participar a les convocatòries de beques i ajuts per a finançar l'estada de mobilitat.

(1) Estudiants que durant el curs anterior al període de mobilitat tinguin matriculat/superat un mínim de 30 ECTS de 3r curs de grau.

 

(2) Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció (MEEC), Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria (MMNE), Màster Universitari en Enginyeria Ambiental (MEA) i Màster Universitari en Enginyeria del Terreny (MET).

 

(3) A banda de l'oferta de l'Escola, consulta al web del Servei de Relacions Internacionals de la UPC altres opcions o ajuts disponibles, tot demanant informació a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster de l'Escola de Camins (fora de la convocatòria del MOU-TE).

 

(4) No ofertada aquest Mou-te 2024-2025.

Itinerari tancat •

Intercanvi per cursar assignatures i/o TFG/TFM amb itinerari tancat

Convocatòria Qui? Càrrega Durada
Europa (1) Febrer GEC (2) Assignatures i/o TFG Anual o semestral
Estats Units Febrer 2n MECCP TFM / Research option Semestral

Consulta l'Annex 1.1 de la Guia de Mobilitat per obtenir informació sobre els programes amb itinerari tancat.

(1) Les universitats que ofereixen aquesta modalitat són l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris, la Münich School of Engineering (de la Technische Universität München) i l'Imperial College of London.

 

(2) Estudiants que durant el curs anterior al període de mobilitat tinguin matriculat/superat el 3r curs (s'acceptaran 12 ECTS amb nota superior o igual a 4.0).

Doble Titulació •

Programes de Doble Titulació

L'Escola té establerts acords amb diverses universitats que permeten obtenir dues o tres titulacions. En el cas d'estudiants de graus, el Grau en Enginyeria Civil o en Enginyeria d'Obres Públiques, el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i la titulació de la universitat de destinació. Per als estudiants de màster, el màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports o Enginyeria del Terreny i la titulació de la universitat de destinació. En general, aquests acords preveuen que es cursin un mínim de 3 cursos a la universitat d'origen - és a dir, a l'Escola de Camins- i uns 2 anys a la universitat de destinació. Al final d'aquest procés s'obtenen els títols oficials d'ambdues universitats.
La convocatòria, l'adjudicació de places i els tràmits abans, durant i després de la teva estada són els mateixos que a la resta de programes de mobilitat.


Convocatòria Inici mobilitat Càrrega Durada
École Nationale des Ponts et Chaussées Febrer 4t GEC (pla 2020) Veure itinerari 2 cursos
École Supérieure des Travaux Publics Febrer 4t GEC Veure itinerari 2 cursos
Tongji University  Febrer 2n MECCP Veure itinerari 1,5 cursos
Illinois Institute of Technology Febrer 2n MECCP Veure itinerari 1 curs
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) Febrer 2n MECCP Veure itinerari 2 o 3 cursos
Universita di Padova Febrer

 

2n MMNE Veure itinerari 1 o 1,5 cursos
Stuttgart University

-

 

2n MMNE Veure itinerari 1 curs
Swansea University

-

 

2n MMNE Veure itinerari 1 curs
École Centrale de Nantes

-

 

2n MMNE Veure itinerari 1 curs
(1) No ofertat en el Mou-te 2024-2025.

Els acords amb les següents universitats tenen un itinerari especial que inclou la realització de dues assignatures de 4t durant 3r curs (veure itinerari en la universitat corresponent). També permeten obtenir dues o tres titulacions: Grau en Enginyeria Civil / Grau en Enginyeria d'Obres Públiques, Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i la titulació de la universitat de destí. Es cursen un mínim de 3 cursos a la universitat d'origen (Escola de Camins) i 2 anys a la universitat de destí. Al final d'aquest procés s'obtenen els títols oficials d'ambdues universitats.

Convocatòria juny

Convocatòria Inici mobilitat Càrrega Durada
École Centrale de Nantes Juny 4t GEC Veure itinerari 2 cursos
École des Ingenieurs de la Ville de Paris Juny 4t GEC (pla 2010) Veure itinerari 2 cursos
(1) No ofertat en el Mou-te 2024-2025
Estudis de Gestió

Estudis Complementaris de Gestió

L'Escola de Camins disposa d'un acord de doble diploma per especialitzar-te en la Direcció i Gestió d'Empreses, en una de les millors escoles de negocis en els rànquings europeus: la HEC. Els procediments d'admissió i les dades de la convocatòria són els mateixos que per als programes de doble diploma.

L’Escola participa també amb UNITECH, una xarxa de prestigioses universitats i empreses del sector de l'enginyeria, entre les quals existeix un programa de mobilitat per a estudiants consistent en una estada d’estudis i una estada de pràctiques. Aquest programa funciona amb una convocatòria independent al Mou-te.


Convocatòria Qui? Càrrega Durada
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) Febrer 2n MECCP Veure itinerari 2 (o 3) cursos
UNITECH Gener 2n MECCP Veure programa 1 (o 1,5) cursos