Vés al contingut (premeu Retorn)

Doble Titulació de Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) i Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (ETSEIB)

DD MECCP-MUCSTM image

La Doble Titulació entre els màsters universitaris:


 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP)
 • Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (MUCSTM)

pretén donar resposta a la demanda del mercat laboral de professionals competents en l’àmbit del transport i la mobilitat, en el sentit més ampli, tant des de la vessant infraestructural com en la de gestió i serveis, a la vegada que s’obren noves perspectives professionals als titulats en el camp de la logística i la gestió de la cadena de subministrament.

Inici del curs acadèmic 2020-2021 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis
 • Accés directe: De 3 a 3,5 cursos acadèmics*
 • Accés per estudiants del MECCP/MUSCTM: De 2 a 2,5 cursos acadèmics*

*La durada dels estudis depén de l'especialitat escollida i de la via d'accés (veure apartat Accés i admissió).

Núm. de crèdits ECTS De 175 a 200 (depenent de l'especialitat escollida i incloent-hi el TFM)
Tipus de docència Presencial
Idiomes
 • MECCP: Castellà, català i anglès
 • MUSCTM: Castellà i anglès
Rendiment acadèmic mínim i permanència El rendiment mínim el primer any és de 45 ECTS i el termini màxim de permanència és de 4 anys.
L'estudiantat que vulgui abandonar la doble titulació tornarà a la titulació de màster d'origen.
Serà motiu de desvinculació d’aquest itinerari un baix rendiment.
Núm. de places 10
Titulació oficial Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP) ‐ Especialitat en Enginyeria del Transport i Urbanisme
Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (MUSCTM) ‐ Especialitat en Transport i Mobilitat o Especialitat en Supply Chain
Centres participants
Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinadors acadèmics

Vies d'accés

Es defineixen tres vies per accedir a la doble titulació:

 • Via 1: Accés directe a la Doble Titulació (previa admissió a un dels dos màsters)
  Sol·licituds d'accés a la doble titulació d'estudiants que han cursat els estudis de grau que donen accés a ambdues titulacions de màster, amb els complements de formació que siguin necessaris si s'escau. Per aquesta via d'accés, l'estudiantat accediria al primer curs de la doble titulació.
 • Via 2: Accés des del MECCP
  Estudiants amb el primer curs del MECCP superat que sol·licitin accedir a la doble titulació. Per aquesta via d'accés, l'estudiantat accediria al segon curs de la doble titulació.
 • Via 3: Accés des del MUCSTM
  Estudiants amb el primer curs del MUCSTM superat que sol·licitin accedir a la doble titulació. Hauran de complir els requeriments d'accés al MECCP, amb els complements de formació que siguin necessaris si s'escau. Per aquesta via d'accés, l'estudiantat accediria al segon curs de la doble titulació.

Accés curs 2021-2022

Vies 1, 2 i 3: Si esteu interessats en cursar la doble titulació i voleu començar els estudis en el curs 2021-2022, envieu un correu electrònic a admissions.masters.camins@upc.edu, de l'1 de juny al 6 de juliol del 2021, i us informarem del tràmit.

Criteris per l'admissió d'estudiants a la doble titulació

El procés d'admissió es farà de forma conjunta per les dues escoles, en una comissió específica.

La sol·licitud d'admissió al programa de doble màster es farà segons el calendari establert pel centre, abans del període de matrícula ordinari.

Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places ofertes al curs acadèmic, l'estudiantat s'ordenarà segons la nota que tingui al seu expedient acadèmic, accedint al programa aquell estudiantat amb major nota. Tindrà prioritat l'estudiantat que accedeixi a la doble titulació per la Via 1 (accés directe a la doble titulació) descrita en l'apartat anterior.

Per accedir a la doble titulació, l'estudiantat haurà de ser admès a l'altre màster a nivell individual, complint els criteris corresponents i amb els complements de formació que s'estipulin en cada cas. En particular, els criteris d'admissió al MUCSTM són part dels criteris d'admissió al MECCP, i aquests darrers impliquen un major nombre de requeriments. Donada aquesta situació, es conclou que tot/a estudiant que compleixi els requeriments d'accés al MECCP, amb els complements de formació que siguin necessaris, podrà ser admès/a a la doble titulació.

Podeu trobar tota la informació sobre els criteris d'admissió, als webs dels centres d'impartició dels màsters (MECCP (Accés i admissió > Criteris d'admissió) i MUSCTM).

Encara no existeix informació disponible.
Curs acadèmic 2020-2021
Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

Especialitat Transport i Mobilitat

ITINERARI 1

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MECCP
250401 - Mecànica de medis continus 9
250402 - Modelització numèrica 9
250403 - Anàlisi d'estructures 7,5
250404 - Infraestructures hidràuliques 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries MECCP
250405 - Enginyeria d'estructures 6
250406 - Enginyeria computacional 6
250407 - Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 - Enginyeria de l'aigua 6
250409 - Planificació i gestió del transport en el territori 6
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MUSCTM
Introducció a la cadena de subministrament 5
Modelització de sistemes de transport i logístics 5
Operacions en sistemes de transport i logístics 5
Anàlisi de dades de transport i logística 5
Mètodes quantitatius en la cadena de subministrament 5
Economia del transport 5
Segon quadrimestre
Obligatòries MUSCTM
Economia i legislació en transport i logística 5
Demanda de sistemes de transport 5
Optatives MECCP de l’especialitat en Transport i Urbanisme
250452 - Gestió de línies d'alta velocitat 5
250451 - Planificació i explotació de xarxes de carreteres 5
Optatives MUSCTM obligatòries de l’especialitat Transport i Mobilitat
Models d'optimització de xarxes de transport 5
Transport públic* 5
Tercer curs
Primer quadrimestre
Optatives MECCP de l’especialitat en Transport i Urbanisme
250450 - Mobilitat urbana* 5
250453 - Ordenació urbanística i infraestructures dels serveis urbans 5
Optatives MUSCTM obligatòries de l’especialitat Transport i Mobilitat
Transport de mercaderies 5
Trànsit 5
Segon quadrimestre
Treball de fi de màster 40

ITINERARI 2

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MUSCTM
Introducció a la cadena de subministrament 5
Modelització de sistemes de transport i logístics 5
Operacions en sistemes de transport i logístics 5
Anàlisi de dades de transport i logística 5
Mètodes quantitatius en la cadena de subministrament 5
Economia del transport 5
Segon quadrimestre
Obligatòries MUSCTM
Economia i legislació en transport i logística 5
Demanda de sistemes de transport 5
Optatives MECCP de l’especialitat en Transport i Urbanisme
250452 - Gestió de línies d'alta velocitat 5
250451 - Planificació i explotació de xarxes de carreteres 5
Optatives MUSCTM obligatòries de l’especialitat Transport i Mobilitat
Models d'optimització de Xarxes de Transport 5
Transport públic* 5
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MECCP
250401 - Mecànica de medis continus 9
250402 - Modelització numèrica 9
250403 - Anàlisi d'estructures 7,5
250404 - Infraestructures hidràuliques 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries MECCP
250405 - Enginyeria d'estructures 6
250406 - Enginyeria computacional 6
250407 - Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 - Enginyeria de l'aigua 6
250409 - Planificació i gestió del transport en el territori 6
Tercer curs
Primer quadrimestre
Optatives MECCP de l’especialitat en Transport i Urbanisme
250450 - Mobilitat urbana* 5
250453 - Ordenació urbanística i infraestructures dels serveis urbans 5
Optatives MUSCTM obligatòries de l’especialitat Transport i Mobilitat
Transport de mercaderies 5
Trànsit 5
Segon quadrimestre
Treball de fi de màster 40
* Als Itineraris 1 i 2, de les assignatures "Transport públic" i "Mobilitat urbana", l'estudiantat haurà d'escollir només una.

Especialitat Supply Chain

ITINERARI 3

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MECCP
250401 - Mecànica de medis continus 9
250402 - Modelització numèrica 9
250403 - Anàlisi d'estructures 7,5
250404 - Infraestructures hidràuliques 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries MECCP
250405 - Enginyeria d'estructures 6
250406 - Enginyeria computacional 6
250407 - Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 - Enginyeria de l'aigua 6
250409 - Planificació i gestió del transport en el territori 6
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MUSCTM
Introducció a la cadena de subministrament 5
Modelització de sistemes de transport i logístics 5
Operacions en sistemes de transport i logístics 5
Anàlisi de dades de transport i logística 5
Mètodes quantitatius en la cadena de subministrament 5
Economia del transport 5
Segon quadrimestre
Obligatòries MUSCTM
Economia i legislació en transport i logística 5
Demanda de sistemes de transport 5
Optatives MECCP de l'especialitat en Transport i Urbanisme
250452 - Gestió de línies d'alta velocitat 5
250451 - Planificació i explotació de xarxes de carreteres 5
Descripció i millora de processos 4
Direcció d'operacions 6
Tercer curs
Primer quadrimestre
Optatives MECCP de l'especialitat en Transport i Urbanisme
250450 - Mobilitat urbana* 5
250453 - Ordenació urbanística i infraestructures dels serveis urbans 5
Optatives MUSCTM obligatòries de l'especialitat Supply Chain
Disseny de la cadena d'aprovisionament 6
Direcció d'operacions II 4
Optatives MUSCTM de l'especialitat Supply Chain 10 ECTS
Segon quadrimestre
Optatives MUSCTM de l'especialitat Supply Chain 10 ECTS
Treball de fi de màster 25
Quart curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
Treball de fi de màster 15

ITINERARI 4

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MUSCTM
Introducció a la cadena de subministrament 5
Modelització de sistemes de transport i logístics 5
Operacions en sistemes de transport i logístics 5
Anàlisi de dades de transport i logística 5
Mètodes quantitatius en la cadena de subministrament 5
Economia del transport 5
Segon quadrimestre
Obligatòries MUSCTM
Economia i legislació en transport i logística 5
Demanda de sistemes de transport 5
Optatives MECCP de l'especialitat en Transport i Urbanisme
250452 - Gestió de línies d'alta velocitat 5
250451 - Planificació i explotació de xarxes de carreteres 5
Descripció i millora de processos 4
Direcció d'operacions 6
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MECCP
250401 - Mecànica de medis continus 9
250402 - Modelització numèrica 9
250403 - Anàlisi d'estructures 7,5
250404 - Infraestructures hidràuliques 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries MECCP
250405 - Enginyeria d'estructures 6
250406 - Enginyeria computacional 6
250407 - Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 - Enginyeria de l'aigua 6
250409 - Planificació i gestió del transport en el territori 6
Tercer curs
Primer quadrimestre
Optatives MECCP de l'especialitat en Transport i Urbanisme
250450 - Mobilitat urbana* 5
250453 - Ordenació urbanística i infraestructures dels serveis urbans 5
Optatives MUSCTM obligatòries de l'especialitat Supply Chain
Disseny de la cadena d'aprovisionament 6
Direcció d'operacions II 4
Optatives MUSCTM de l'especialitat Supply Chain (10 ECTS)
Segon quadrimestre
Optatives MUSCTM de l'especialitat Supply Chain (10 ECTS)
Treball de fi de màster 25
Quart curs
Primer quadrimestre
Treball de fi de màster 15
Optatives MUSCTM de l'especialitat Supply Chain (Itineraris 3 i 4)

ASSIGNATURES

ECTS

Estratègies sectorials en la cadena de subministrament 5
Sistemes d'informació i TICs en la cadena de subministrament 5
Sistemes d'informació 6
Control de gestió i costos 4,5
Embalatge 5
Administració i direcció d'empreses 5
Emmagatzematge i manutenció 5

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar la Doble Titulació MECCP-MUCSTM pot accedir a la informació sobre:

Encara no existeix informació disponible.

El Treball de Fi de Màster a l'Escola de Camins ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que supossi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquesta informació encara no està disponible en ser una doble titulació de nova incorporació.