Vés al contingut (premeu Retorn)

Doble titulació entre el Grau en Enginyeria Ambiental i el Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge

DD GEA-GERMR image

La Doble Titulació entre els graus en:


 • Enginyeria Ambiental (GEA)
 • Enginyeria dels Recursos Minerals i el seu Reciclatge (GERMR)

permetrà obtenir les atribucions de la professió regulada d'enginyer tècnic de mines en explotació de mines que ofereix el GERMR. L'estudiantat provinent del GEA que cursi el doble grau assolirà també la professió regulada indicada.

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 5 cursos acadèmics
Tipus de docència Presencial
Idiomes
 • GEA: Castellà, català o anglès
 • GERMR: Castellà, català o anglès
Dedicació als estudis Temps complet
Núm. de places 20
Titulacions oficials Grau en Enginyeria Ambiental
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrits en el registre del Ministeri d'Universitats)
Centres participants
Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinadors acadèmics

Requisits específics d'accés del doble grau EA-ERMR

Aquest doble diploma de grau està principalment indicat per estudiants de grau dels programes indicats. En aquest cas concret a la UPC s'imparteixen el Grau en Enginyeria dels Recursos Minerals i el seu Reciclatge i el Grau en Enginyeria Ambiental.

El requisit acadèmic d'accés es haver cursat totalment els tres primers cursos del grau d'origen.

Criteri de valoració i selecció

El criteri de selecció es basarà en les qualificacions de les assignatures dels tres primers cursos.

Pre-inscripció i matrícula

 

Objectius formatius

Existeix una relació important entre l'àmbit ambiental i el miner; aquest doble grau neix com una necessitat natural de combinar l'enginyeria ambiental (geologia, edafologia, hidrogeologia, geoquímica ambiental, avaluació del impacte ambiental, residus sòlids,...) amb l'enginyeria de mines de forma que pot donar lloc a un futur professional amb un espectre d'opcions de treball molt àmplies. Un enginyer de mines/enginyer ambiental amb una formació molt sòlida d'enginyeria ambiental/enginyeria de mines, sens dubte li dona una potencialitat professional molt gran. També indicar que les tendències dels darrers anys en quan al sector miner apunten a un foment i increment de totes les activitats relacionades amb la recuperació, reutilització, i reciclatge de productes minerals, en el marc de l'economia circular del desenvolupament sostenible. Això representa un punt de trobada important entre l'enginyeria ambiental i la minera.

Sortides professionals

Les persones formades en aquest doble grau ampliaran les sortides professionals dels titulats i titulades en els 2 graus. D'aquesta manera, tenint en compte les diferents temàtiques en les que poden treballar els titulats i titulades de cada titulació per separat; l'estudiantat que completi el doble grau podrà treballar en les següents temàtiques:

 • Control de qualitat de les aigües subterrànies, dels rius i llacs i del mar.
 • Abastament d'aigua a les ciutats.
 • Tractament d'aigües residuals.
 • Descontaminació de sòls i aigües subterrànies.
 • Mesures de control de la contaminació atmosfèrica i acústica.
 • Biotecnologia ambiental.
 • Gestió de residus sòlids.
 • Impacte ambiental de productes i processos.
 • Avaluació de l'impacte del canvi climàtic.
 • Restauració d'espais degradats.
 • Implantació d'energies renovables.
 • Economia ambiental i dels recursos naturals.
 • Economia circular.
 • Transport i mobilitat sostenibles.
 • Smart cities i construcció sostenible.
 • Infraestructura verda.
 • Direcció i desenvolupament de projectes per a l'obtenció de recursos minerals, a cel obert i subterranis.
 • Disseny i planificació d'activitats mineres.
 • Ús i manipulació d'explosius.
 • Empreses d'obra civil: realització d'excavacions, construcció de túnels, moviment de terres.
 • Processament de minerals i residus.
 • Indústries relacionades amb materials de construcció.
 • Gestió territorial i aixecaments topogràfics.
 • Perforacions i aprofitament d'aigües.
 • Desenvolupament de projectes d'R+D+I.
 • Tècnic a l'Administració pública i docència.
 • Tècnic d'un servei de prevenció.
Curs acadèmic 2023-2024

Itinerari 1: GEA - GERMR

198 ECTS obligatoris GEA (1r, 2n, 3r complets i 4t) + 63 GERMR + 30 TFG (conjunt) = 291 ECTS
 

Itinerari 2: GERMR - GEA

204 ECTS obligatoris GERMR (1r, 2n, 3r complets i 4t) + 54 GEA + 30 TFG (conjunt) = 288 ECTS
 


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar la Doble Titulació pot accedir a la informació sobre:

El Treball de Fi de Grau ha de tenir les característiques d'un projecte professional que suposi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.