Comparteix:

Grau en Enginyeria Civil

Grau en Enginyeria Civil-2010

Els dos primers cursos del Grau en Enginyeria Civil inclouen formació en ciències bàsiques i aplicades i, a continuació, es cursen les assignatures de tecnologies bàsiques i les d'eines d'enginyeria.


Durant el tercer i quart cursos s'introdueixen conceptes d'anàlisi i tecnologia d'estructures, i les enginyeries del cicle de l'aigua, del terreny i del transport i el territori establint-hi així les bases per fer el Treball de Fi de Grau al quart curs. L'estudiantat haurà de realitzar una estada en alguna universitat estrangera.

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català i castellà
Núm. de places No hi ha places de nou accès en ser un pla en extinció
Titulació oficial Graduat o Graduada en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Dobles titulacions

A partir del curs 2020-2021 el Grau en Enginyeria Civil (pla 2010) entrarà en extinció i no s'acceptaran noves incorporacions. Les persones matriculades en aquest pla d'estudis poden escollir:

Sortides professionals

Els enginyers/es civils s'incorporen com a tècnics, gestors, projectistes, consultors o constructors en empreses relacionades amb:
  • Tècnic/a i gestor/a en empreses d’enginyeria.
  • Gestor/a a la banca o al sector serveis.
  • Perfils tècnics o de gestió a l’Administració pública.
  • Docent i investigador/a a les universitats i centres de recerca després de la formació de postgrau corresponent.
  • Professional per compte propi.
  • Càrrecs d’alta direcció en empreses de la construcció i d’enginyeria, després de la formació de postgrau corresponent.

Objectius formatius

  • Formar enginyers i enginyeres generalistes, amb una bona formació en ciències bàsiques i amb una visió amplia de l’enginyeria civil.
  • El grau en Enginyeria civil proporciona els coneixements necessaris per gestionar, redactar i dirigir obres de carreteres, autopistes, canals, ponts, ports, aeroports, preses, túnels, estacions de servei, emissaris, col·lectors, estacions depuradores, aparcaments, naus industrials, estructures d’edificis, captacions i abastaments d’aigua, endegaments de lleres, infraestructures ferroviàries i urbanisme, entre d'altres.
  • Aquests estudis habiliten per exercir la professió regulada d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques. Un cop finalitzats els estudis de grau, s'obté accés al màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Curs acadèmic 2023-2024

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Anual
250102 - Càlcul 9
Primer quadrimestre
250103 - Economia empresa i legislació 6
250104 - Física 6
250105 - Fonaments matemàtics 6
250109 - Química de materials 7,5
Segon quadrimestre
250101 - Àlgebra i geometria 6
250106 - Geologia 6
250107 - Geometria mètrica i sistemes de representació 6
250108 - Mecànica racional 7,5
Segon curs
Primer quadrimestre
250120 - Resistència de materials i estructures 9
250122 - Geometria diferencial i equacions diferencials 9
250124 - Materials de construcció 6
250126 - Geometria descriptiva 6
Segon quadrimestre
250121 - Mecànica de medis continus 9
250123 - Probabilitat i estadística 7,5
250125 - Geomàtica i informació geogràfica 6
250127 - Procediments de construcció i electrotècnia 7,5
Tercer curs
Primer quadrimestre
250131 - Mecànica de sòls 9
250132 - Anàlisi d'estructures 7,5
250134 - Camins i ferrocarrils 6
250136 - Urbanisme 7,5
Segon quadrimestre
250130 - Hidràulica i hidrologia 9
250133 - Modelització numèrica 9
250135 - Enginyeria ambiental 6
250137 - Transport 6
Quart curs
Primer i segon quadrimestre
250140 - Estructures de formigó 7,5
250141 - Estructures d'acer 6
250142 - Obres hidràuliques 4,5
250143 - Enginyeria marítima i portuària 6
250144 - Hidrologia superficial i subterrània 4,5
250145 - Enginyeria geotècnica 4,5
250146 - Enginyeria geològica 4,5
250147 - Projectes i organització d'empreses 4,5
250148 - Treball de fi de grau 12

Versió per imprimir


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Enginyeria Civil pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Civil, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquest programa ha estat acreditat amb els següents segells de qualitat: