Comparteix:

Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Programa Acadèmic de Recorregut Successiu en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

PARS en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Els nous models i escenaris socials, mediambientals i econòmics plantegen importants desafiaments que fan necessari adaptar les infraestructures i sistemes actuals. Aquests reptes són entre d’altres, la mobilitat sostenible i segura, el dret universal a l’abastament d’aigua, les energies renovables i la transició energètica, les ciutats intel·ligents, la resiliència d’infraestructures i serveis davant a desastres naturals, la logística Just-in-Time, l’economia circular, i la mitigació del canvi climàtic.

 

El món està canviant i necessita professionals que siguin capaços d'aportar solucions innovadores, creatives i sostenibles des d'una perspectiva global utilitzant coneixements punters.

 

El programa acadèmic en Enginyeria de Camins, Canals i Ports permet obtenir el grau en Enginyeria Civil i el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de manera conjunta.

L'Enginyeria de Camins, Canals i Ports és una part essencial del desenvolupament cap a les societats del futur. Contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones, la protecció del medi ambient i el creixement econòmic.

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis

6 anys.

Segons el rendiment acadèmic de l'estudiantat, aquest programa permet realitzar itineraris específics per finalitzar els estudis del programa en 5 cursos acadèmics.

Núm. de crèdits ECTS 360 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau i de màster)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català, castellà i anglès
Núm. de places 40
Titulació oficial

Graduat o Graduada en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)

Perfil d'ingrés

Es recomana haver cursat batxillerat en ciències i tecnologia i tenir les següents característiques:

  • Nivell alt de coneixements en fonaments de física i matemàtiques.
  • Capacitat d'anàlisi.
  • Capacitat d'abstracció i atenció al detall.
  • Capacitat d'observació.

Vies d'accés

Informació de les diverses vies d'accés a la titulació.

Accés

Per accedir als estudis de grau de l'Escola de Camins cal obtenir plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció universitària a través del Portal d'accés a la universitat

Notes de tall i millora de nota

La nota de tall per al curs 2022-2023 és 7,176.

Vegeu el web del Departament d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya per conèixer les notes de tall aprovades per a cursos anteriors.

També podeu consultar les assignatures que us permetran millorar la nota d'accés.

Sortides professionals

El Programa Acadèmic promou l’adquisició i el desenvolupament de les habilitats necessàries per incorporar-te a empreses d’enginyeria, constructores, consultories, organitzacions governamentals o instituts de recerca, tant nacionals com internacionals. La direcció d’equips en àmbits marítims o costaners, de recursos hídrics i abastament d’aigua, en projectes d’estructures, ordenació del territori, logística, transports i mediambient i mecànica computacional, són algunes de les sortides professionals, però cada cop més els enginyers i enginyeres s’incorporen en àrees diverses de negoci empresarial, gràcies a la seva capacitat d’anàlisi i de resolució de problemes complexos, competències molt valorades en els diferents sectors industrials i de serveis.

Objectius formatius

  • Els enginyers i enginyeres en camins, canals i ports són professionals capaços d'aportar solucions innovadores, creatives i sostenibles des d'una perspectiva global utilitzant coneixements punters.

    Sereu professionals amb una visió transversal i versàtil, amb una sòlida formació en ciències bàsiques i tecnològiques, i que disposaran d’una gran capacitat analítica i instrumental, molt ben preparats per comprendre i resoldre problemes, i per dominar instruments de coneixement i gestió dels sistemes complexes, en particular vinculats amb el territori i el medi ambient.

  • Aquests estudis habiliten per exercir la professió regulada d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques.
  • Un cop finalitzat el grau, tindreu l'opció d'accedir al Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Curs acadèmic 2023-2024

Podeu consultar el Programa d'estudis del PARS en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, accedint als Plans d'estudis del:

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el PARS en Enginyeria de Camins, Canals i Ports pot accedir a la informació pertinent sobre:

Podeu consultar tota la informació sobre els horaris i aules a les pàgines web dels programes respectius:

El Treball Final de Grau i el de Treball Final Màster són exercicis originals que es realitzen individualment i es presenten i defensen davant d'un tribunal universitari. Consisteixen en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, tenen caràcter professional i sintetitzen i integren les competències adquirides.

El PARS en Enginyeria de Camins, Canals i Ports ofereix la possibilitat de realitzar el TFG i el TFM conjuntament.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquesta informació encara no està disponible en ser un programa de nova incorporació.