Comparteix:

Dobles Diplomes

L'Escola té establerts acords amb diverses universitats que permeten obtenir dues o tres titulacions. En el cas d'estudiantat de grau, el Grau en Enginyeria Civil, el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i la titulació de la universitat de destinació. En general aquests acords preveuen que es facin un mínim de 3 cursos a l'Escola i uns 2 anys a la universitat de destinació. Al final d'aquest procés s'obtenen els títols oficials d'ambdues universitats.

L’estada d’estudis porta associat el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a la universitat estrangera.

Vull demanar una plaça

Actualment l'Escola té acords de Doble Diploma amb: