Comparteix:

Criteris d'admissió

 

 

Per a l'admissió en el Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria es valoren els factors o paràmetres que es descriuen a continuació.

Contacte: admissions.masters.camins@upc.edu

Criteris d'admissió

  • F1: Expedient acadèmic (ponderació 70%)
    La ponderació de l'expedient es fa d’acord amb el que estableix l’apartat de Ponderació dels expedients acadèmics de la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris de la UPC.
  • F2: Valoració del currículum (ponderació 10%)
  • F3: Carta de motivació (ponderació 10%)
  • F4: Dos cartes de recomanació (ponderació 10%). Les cartes han de ser de professors/investigadors o d'enginyers qualificats d'empreses

És obligatori acreditar el nivell B2 de coneixement de la llengua Anglesa amb un dels certificats reconeguts pel Consell Interunivesitari de Catalunya. Pots consultar els certificats vàlids en aquesta pàgina web