Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències específiques

Aigua i ciutat:

 • Dominar les tecnologies per a la producció d'aigua potable i depuració d'aigües residuals.
 • Gestionar xarxes d'abastament i clavegueram.
 • Proposar noves solucions pel que fa al risc d'inundació a la ciutat.
 • Garantir el subministrament.
 • Incidir professionalment en la gestió del territori urbà i periurbà.

Aigües continentals:

 • Conèixer la incidència de l'ocupació del territori i les accions antròpiques en els processos integrals i de detall del cicle hidrològic.
 • Aplicar mesures correctores i avaluar-ne l'eficàcia.
 • Dominar els criteris de gestió orientats a la protecció i recuperació del bon estat ecològic dels cossos d'aigua continentals.

Gestió integrada dels recursos hídrics:

 • Integrar tècnicament i socioeconòmicament els possibles recursos d'aigua, pel que fa a la quantitat, qualitat, medi ambient i sostenibilitat.
 • Gestionar la demanda i conèixer les garanties de quantitat i qualitat per a l'abastament urbà, industrial i agrícola.
 • Avaluar l'eficàcia en la gestió de l'aigua: aspectes tècnics, econòmics i socials.
 • Integrar el territori i els recursos naturals.
 • Conèixer tècniques de protecció i remediació.

Professionals:

 • Identificar, formular i resoldre els problemes associats als recursos hídrics en un territori.
 • Utilitzar les tècniques informàtiques i les eines de l'enginyeria moderna per a una bona pràctica en l'àmbit de l'aigua.
 • Dissenyar processos que compleixin les necessitats associades al recurs aigua des de diferents punts de vista (econòmic, social, polític, ètic, de salut, ambiental i de sostenibilitat).
 • Realitzar i dirigir projectes i obres, i entendre l'enginyeria com una activitat econòmica i empresarial.
 • Gestionar i organitzar, amb un alt nivell d'expertesa, empreses i organismes de les administracions públiques relacionades amb el camp de l'aigua.