Comparteix:

Grau en Enginyeria Geològica

Grau en Enginyeria Geològica

L'enginyeria geològica integra els principis de les ciències geològiques amb l'anàlisi i les tècniques de l'enginyeria per proporcionar solucions fiables i sostenibles, adaptades a les necessitats de la societat.


Aquesta titulació et proporcionarà els coneixements necessaris per avaluar i gestionar els recursos naturals, per la protecció del medi ambient, així com per resoldre una varietat de problemes pràctics associats a la construcció d'obres d'infraestructura utilitzant els principis de l'enginyeria sostenible.


El grau t'especialitzarà en les eines per al disseny de solucions constructives, en la gestió sostenible dels recursos naturals, en la previsió i mitigació dels riscos geològics, en l'emmagatzematge de residus i en la protecció del medi físic. Rebràs formació en tècniques de captura i tractament de dades per a la caracterització del terreny, cartografia digital 3D, modelització geotècnica, riscos naturals i comportament dels contaminants.

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català i castellà
Núm. de places No hi ha places de nou accès en ser un pla en extinció
Titulació oficial Graduat o Graduada en Enginyeria Geològica per la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Dobles titulacions

A partir del curs 2018-2019 el Grau en Enginyeria Geològica (pla 2010) entrarà en extinció i no s'acceptaran noves incorporacions. Les persones matriculades en aquest pla d'estudis podran acabar el pla d'estudis actual seguint el cronograma d'extinció establert segons l'actual marc legal i els criteris definits per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Sortides professionals

Professió regulada
  • Enginyer/a tècnic/a de mines
Altres professions
  • Empreses constructores, consultories i laboratoris.
  • Empreses relacionades amb el medi ambient.
  • La indústria del petroli i el gas. Prospecció i caracterització de recursos naturals (petroli, gas, minerals, matèries primeres).
  • Empreses d'instrumentació i control.
  • Administracions.
  • Serveis geològics.
  • Centres de recerca

Objectius formatius

  • Aquest grau forma enginyers i enginyeres generalistes amb un gran ventall de possibilitats al mercat laboral. Els graduats disposaran sòlids coneixements de cartografia digital, ús de sensors remots, tècniques de reconeixement i visualització 3D del subsòl, de modelització de processos naturals, d'enginyeria geoambiental, tecnologia de les aigües subterrànies, anàlisi de recursos, d'impacte ambiental, geotècnia, geofísica i geologia.
  • Habilitar les persones per exercir la professió regulada d'enginyeria tècnica de mines, de sondeigs i prospeccions mineres.

Curs acadèmic 2023-2024

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Sense docència
250308 - Mineralogia 9
250304 - Fonaments matemàtics 6
250303 - Física 6
250309 - Química 6
250305 - Geologia general 6
250301 - Àlgebra 6
250306 - Geomàtica, topografia i expressió gràfica 6
250307 - Mecànica 7,5
250302 - Càlcul 7,5
Segon curs
Primer quadrimestre
250320 - Geologia estructural 6
250324 - Equacions diferencials 7,5
250326 - Petrologia 7,5
250328 - Estructures 9
Segon quadrimestre
250323 - Estratigrafia 6
250321 - Geomorfologia 7,5
250325 - Mètodes numèrics 6
250322 - Ciència i tecnologia dels materials 4,5
250327 - Mecànica dels medis continus 6
Tercer curs
Anual
250335 - Prospecció geofísica, geoquímica i sismologia 9
Primer quadrimestre
250332 - Termodinàmica de processos naturals 4,5
250333 - Sistemes d'informació geogràfica 4,5
250334 - Probabilitat i estadística 4,5
250338 - Procediments de construcció i electrotècnia 4,5
250336 - Hidràulica i hidrologia 9
Segon quadrimestre
250331 - Cartografia geològica 6
250330 - Geologia aplicada a les obres públiques 4,5
250337 - Modelització numèrica 4,5
250338 - Mecànica de sòls 9
Quart curs
Primer quadrimestre
250340 - Impacte ambiental 4,5
250342 - Recursos minerals i energètics 4,5
250344 - Enginyeria geotècnica 4,5
250345 - Hidrogeologia 6
250346 - Tecnologia d'estructures 6
250347 - Projectes i economia 4,5
Segon quadrimestre
250341 - Enginyeria geoambiental 6
250343 - Mecànica de roques i excavacions subterrànies 6
Primer i segon quadrimestre
250148 - Treball de fi de grau 12

Versió per imprimir


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Enginyeria Geològica pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Geològica, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquest programa ha estat acreditat amb els següents segells de qualitat: