Comparteix:

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

Díptic informatiu GCiTM

El Grau en Ciències i Tecnologies del Mar ofereix l'estudi integral del medi marí en el seu conjunt a partir de les eines i les tecnologies del S. XXI. Aquest grau us permetrà aprofundir en 4 grans àrees del coneixement sobre el medi marí i costaner, com són l'oceanografia, les tecnologies i biotecnologies marines, la conservació i gestió sostenible de recursos marins i els efectes del canvi climàtic.

Vivim en un món que experimentarà grans canvis, tant climàtics com demogràfics, a un ritme molt més gran del que ho ha fet fins ara en tota la seva història. Per aquest motiu en un futur pròxim, la societat s'haurà d'enfrontar a problemes i reptes, majoritàriament desconeguts, que requeriran de professionals que puguin oferir solucions innovadores i sostenibles.

En acabar el Grau en Ciències i Tecnologies del Mar estareu un pas per davant de les ciències marines tradicionals, aportant coneixements científic-tecnològics i una visió combinada d'eines de camp, laboratori i gabinet.

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català i castellà
Núm. de places 60
Titulació oficial Graduat o Graduada en Ciències i Tecnologies del Mar per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Organització Aquest grau s'imparteix a:

Perfil d'ingrés

Es recomana haver cursat batxillerat en ciències i tecnologia i tenir les següents característiques:

 • Nivell alt de coneixements en fonaments de física, química, biologia, matemàtiques i geologia.
 • Informàtica bàsica (ofimàtica i programes bàsics de càlcul matemàtic i estadístic).
 • Nocions bàsiques d'anglès.
 • Interès per les relacions entre ciència-societat-tecnologia.
 • Vocació de comunicació per a interactuar amb agents socials diversos i transmetre idees i coneixements, tant a públics especialitzats com a no especialitzats dins de l'àmbit de les ciències i tecnologies del mar.
 • Sensibilitat social, ambiental i ètica.
 • Capacitat per a integrar els coneixements que s'imparteixen a les diferents disciplines oferides dins del grau.

Acollida i tutoria

Accions d'acollida, tutoria i orientació als estudiants per coordinar el seu aprenentatge. acollida i tutoria.

Accés

Per accedir als estudis de grau de l'Escola de Camins cal obtenir plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció universitària a través del Portal d'accés a la universitat

Vies d'accés

Informació de les diverses vies d'accés a la titulació.

Notes de tall i millora de nota

La nota de tall pel curs 2022-2023 és 6,452.

Vegeu el web del Departament d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya per conèixer les notes de tall aprovades per a cursos anteriors.

També podeu consultar les assignatures que us permetran millorar la nota d'accés.

Sortides professionals

 • Gestió integrada de la zona costanera (dels recursos marins i dels recursos costaners).
 • Gestió maritimocostanera a l'Administració pública.
 • Consultories en el camp marítim i costaner.
 • Ports.
 • Desenvolupament d'aparells, sensors i infraestructures per mesurar i monitorar el mar.
 • Planificació i gestió del transport marítim i els seus impactes.
 • Empreses de serveis marítims i adequació d'aquestes a les normatives sobre medi ambient.
 • Estudis d'impacte ambiental al mar, contaminació marítima i manteniment de la qualitat de l'aigua del mar, i canvi climàtic i els seus efectes en el mar i la costa.
 • Energies renovables marines.
 • Aqüicultura.
 • Plataformes offshore de petroli i gas.
 • Pesca i altres recursos marins.
 • Obtenció d'aigua potable del mar.
 • Docència i recerca.

Objectius formatius

El grau està orientat a la capacitació de professionals per realitzar recerca i assessorament en l'àmbit de l'aprofitament de tota mena de recursos marins, en temes mediambientals i climàtics, o en els impactes de les actuacions dels humans en el medi marí i costaner (explotació responsable dels recursos marins, caracterització de costes, canvi climàtic etc.). També s'orienta cap a la divulgació i la formació per a altres científics i tècnics i, en general, per a la societat sobre totes les activitats relacionades amb les ciències i tecnologies marines i el seu desenvolupament cientificotècnic (tant bàsic com aplicat).

Podreu escollir entre dues mencions:

 • Ciències i Enginyeria del Mar

  Rebreu una formació multidisciplinària que us capacitarà per resoldre els principals problemes i reptes als quals s'enfrontarà la zona costanera en un futur proper, en diferents escenaris de desenvolupament i canvi climàtic.

 • Tecnologies del Mar

  Menció orientada a l'aplicació de tecnologies en observació, percepció remota i exploració mitjançant autòmats del medi marí, que és essencial per al monitoratge dels cossos d'aigua costaners i l'obtenció de les dades necessàries per al control de les activitats humanes en el medi marí relacionades amb l'explotació dels recursos marins i costaners.

Versió per imprimir

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
250550 - Física i medi ambient 6
250551 - Química mediambiental 6
250552 - Biologia ambiental 6
250553 - Fonaments de geologia 6
250554 - Fonaments matemàtics pel medi ambient 6
Segon quadrimestre
250555 - Física del medi marí 6
250556 - Química del medi marí 6
250557 - Biologia del medi marí 6
250558 - Geologia i geomorfologia costanera 6
250559 - Matemàtiques pel medi ambient 1 6
Segon curs
Primer quadrimestre
250560 - Cicle hidrològic costaner i aportacions continentals al mar 6
250561 - Processos físic-químics marins 6
250562 - Estadística ambiental 6
250563 - Impacte mediambiental marí 6
250564 - Ampliació de matemàtiques pel medi ambient 2 6
Segon quadrimestre
250565 - Sistemes d'informació geogràfica i GNSS 6
250566 - Ecologia marina, ecosistemes i processos productius 6
250567 - Mètodes estadístics en ciències del mar 6
250568 - Contaminació marina. Origen, transport i impactes 6
250569 - Matemàtiques en ciències del mar 6
Tercer curs
Primer quadrimestre
250570 - Circulació atmosfèrica i oceànica a escala planetària 6
250571 - Cicles biogeoquímics globals 6
250572 - Processos biològics oceànics 6
250573 - Geodinàmica marina 6
250574 - Anàlisi computacional i eines de solucions intel·ligents 6
Segon quadrimestre
250575 - Instrumentació i anàlisi de dades en ciències del mar 6
250576 - Tècniques experimentals en camp i laboratori 6
250577 - Modelatge integral de sistemes marins 6
250578 - Percepció remota i sensors 6
250579 - Recursos marins vius, renovables i no renovables 6
Quart curs
Primer quadrimestre
250580 - Infraestructures costaneres. Impacte i gestió integral 6
250581 - Hidromorfodinàmica costanera 6
250581 - Canvi climàtic. Impactes en el medi marí i la zona costanera 6
250583 - Models de predicció i risc per a la gestió de la zona costanera 6
250585 - Energies renovables marines 6
250586 - Disseny i avaluació de projectes en enginyeria i ciències del mar 6
250587 - Exploració, acústica marina i sistemes de sonar 6
250588 - Instrumentació, robòtica marina i sistemes d'alimentació 6
250589 - Plataformes, observatoris i tecnologies de materials marins 6
250590 - Tecnologies de producció aqüícola sostenible 6
250592 - Gestió de dades: Comunicacions, programació i simulació 6
Segon quadrimestre
250584 - Ecologia i fisiologia d'organismes aquàtics 6
250591 - Enginyeria de projectes d'aqüícoles 6
Primer i segon quadrimestre
250593 - Treball de Fi de Grau 18

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Ciències i Tecnologies del Mar pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de les Ciències i Tecnologies del Mar, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquesta informació encara no està disponible en ser un grau de nova incorporació.

Recursos propis

La UPC compta amb diverses embarcacions pròpies per a la realització de pràctiques docents. Concretament:

 • 1 veler escola tipus quetche, marca Belliure motor Volvo Penta MD 22P
 • 1 embarcació vela llatina
 • 3 embarcacions tipus Escandalosas
 • 3 embarcacions tipus 470
 • 2 embarcacions Vaurien
 • 1 embarcació neumàtica auxiliar Zodiac
 • 1 embarcació neumàtica "RISSAGA" BCN 3,0m
 • 1 embarcació TAYLOR "Mínima", a més de dos amarratges ubicats al port de Vilanova i la Geltrú
Recursos i serveis externs

D'altra banda, dins de les pròpies activitats de recerca dels grups de les Escoles de la UPC involucrades en el grau, contínuament es lloguen diversos tipus d'embarcacions que poden fer-se servir per a les pràctiques de les assignatures amb una component de treball en el medi marí. Aquestes empreses són:

 • Barcelona: Proa Nautic, Cemesa, Litoral Consult, Portsub, Instalsub, Barca de pesca "Los Parrones", Barca d'inspecció de pesca de la Generalitat, la Lluerna, etc.
 • Vilanova: Pneumatic Boat Center S.L., Vilanova Gran Marina, Club Náutico Vilanova, AurumYacht, X2 Yachts,S.L., Oceanos Escuela de Buceo Profesional S.L., InstalSub, Germans Bardi VnG, S.L., Stecma (Estudios Técnicos y Maquinaria S.L.), Dofi Blau, TECNUR Tecnología Urbana Costera S.L., Indústria Nàutica Catalana S.L., Navegar y Pescar CMC S.L., 4all Divers SCP
 • Tarragona: Semac
 • Cambrils: Barca de pesca "Kranki"
 • L'Ampolla: IRTA
 • L'Ametlla: Barca de pesca "Virgen de la Misericordia", Sea Fish Charter
 • Sant Carles: Embarcacions Badía Alfacs
 • Blanes: CEAB-CSIC, Blanes-SUB
Altres recursos i serveis

La informació detallada sobre els serveis i recursos disponibles en les altres dues escoles implicades en la titulació es pot consultar a:

Aquest programa ha estat acreditat amb el següent segell de qualitat: