Comparteix:

Pràctiques Grau en Enginyeria d'Obres Públiques

A continuació es detalla la documentació que cal lliurar a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster (USGEGM) en funció de la situació de cada estudiant/a.

Pràctiques realitzades dins del marc d’un Conveni de Cooperació Educativa:

  • Informe de l’estudiant/a
  • Informe del tutor/a de l’empresa o institució de les pràctiques

Altres pràctiques:

  • Sol·licitud d’avaluació
  • Informe de l’estudiant/a
  • Informe del tutor/a de l’empresa o institució on es fan les pràctiques
  • Document acreditatiu de l’entitat o empresa (contracte, beques FARO....)