Comparteix:

Accés

Nombre de places ofertes

L'Escola de Camins ofereix 60 places de nou accés per preinscripció del Grau en Ciències i Tecnologies del Mar.

Perfil d'ingrés

Es recomana haver cursat batxillerat en ciències i tecnologia i tenir les següents característiques:

  • Nivell alt de coneixements en fonaments de física, química, biologia, matemàtiques i geologia.
  • Informàtica bàsica (ofimàtica i programes bàsics de càlcul matemàtic i estadístic).
  • Nocions bàsiques d'anglès.
  • Interès per les relacions entre ciència-societat-tecnologia.
  • Vocació de comunicació per a interactuar amb agents socials diversos i transmetre idees i coneixements, tant a públics especialitzats com a no especialitzats dins de l'àmbit de les ciències i tecnologies del mar.
  • Sensibilitat social, ambiental i ètica.
  • Capacitat per a integrar els coneixements que s'imparteixen a les diferents disciplines oferides dins del grau.

Accés

Per accedir als estudis de Grau de l'Escola de Camins cal obtenir plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció universitària a través del Portal d´accés a la universitat

Vies d'accés

Informació de les diverses vies d'accés a la titulació.

Notes de tall i millora de nota

Vegeu el web del Departament d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya per conèixer les notes de tall aprovades per a cursos anteriors. 

També podeu consultar les assignatures que us permetran millorar la nota d'accés.