Vés al contingut (premeu Retorn)

Informes de valoració

Informes per a la valoració de les pràctiques d'estudiants de grau i màster

Cal que tant l'empresa com l'estudiantat de totes les titulacions de l'Escola de Camins facin la seva valoració de les pràctiques extracurriculars i enviïn tots dos informes a practiques.camins@upc.edu.

Grau en Enginyeria Civil (pla 2010)

extracurriculars

Informe tutor/a

Informe estudiant

Grau en Enginyeria Civil (pla 2020)

curriculars optatives / extracurriculars

Informe tutor/a

Informe estudiant

Grau en Enginyeria d'Obres Públiques

extracurriculars obligatòries

Informe tutor/a

Informe estudiant

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

curriculars optatives / extracurriculars

Informe tutor/a

Informe estudiant

Grau en Enginyeria Ambiental

extracurriculars

Informe tutor/a

Informe estudiant

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

extracurriculars

Informe tutor/a

Informe estudiant

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

curriculars optatives / extracurriculars

Informe tutor/a

Informe estudiant

Altres màsters de l'Escola

Informe tutor/a

Informe estudiant

Les valoracions de les pràctiques curriculars del MECCP i MEA es fan a través del Portal Camins. El tutor/a de l'empresa annexa el seu informe al Portal Camins amb els seus codis d'accés i l'estudiantat annexa la seva part amb els codis d'accés d'estudiant. Un cop annexats els dos informes, el tutor/a de la UPC els valora i qualifica.

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
curriculars itinerari estudiants GEC10 - Estada professional 

Informe tutor/a

Informe estudiant

Màster en Enginyeria Ambiental

curriculars optatives

Informe tutor/a

Informe estudiant