Comparteix:

Projectes

Els projectes de doctorat que s'estan duent a terme a l'Escola de Camins dins el Programa de Doctorat Industrial en Enginyeria Civil i Geoambiental són els següents:


Títol Projecte
Empresa
Professor Responsable
Convocatòria
Desenvolupament de nous mètodes de càlcul per a estructures inflables de gran mida i alta resistència Buildar Ingeniería y Arquitectura, S.A Eugenio Oñate i Benjamín Suàrez Prova pilot
Desenvolupament de mètodes numèrics pel càlcul no lineal d’estructures combinant mètodes d’elements finits i elements discrets CITECHSA. Computational and Information Technologies, S.A Eugenio Oñate Prova pilot
Sistemes avançats de reconeixement geotècnic submarí Control y prospecciones IGEOtest, S.L. Marcos Arroyo Prova pilot
Programa de doctorats industrials Escofet 1886, S.A Antonio Aguado Prova pilot
Implementació de tècniques avançades d'optimització en processos de terminals portuàries SENER, Ingeniería y Sistemas, S.A. Sergi Saurí Prova pilot
Generació de models d'elements finits que representin el comportament físic dels materials en impacte, generació de ruptures, esquerdes i trencaments de punts de soldadura Rücker Lypsa S.L. i Centro Técnico SEAT, S.A Irene Arias Prova pilot
Desenvolupament d'un mètode numèric per a l'anàlisi de fluids amb partícules i la seva interacció amb estructures CITECHSA. Computational and Information Technologies, S.A. Eugenio Oñate 2013
Desenvolupament d'un codi d'elements finits per a l'estudi de peces laminars sota càrregues dinàmiques QUANTECH ATZ, S.A Eugenio Oñate 2013
Desenvolupament i implantació d'un sistema de predicció costanera a la costa catalana Servei Meteorològic de Catalunya Manuel Espino /Agustín Sánchez- Arcilla 2013
Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines d'alta concentració en canonades a pressió Aigües de Barcelona, S.A. Martí Sànchez 2013
Desenvolupament de nous models numèrics per al disseny integral de ferms en carretera Smart Engineering, S.L. Antonio Aguado 2013