Comparteix:

Convocatòria 2014

L'edició 2014 del Pla de Doctorats Industrials es caracteritza perquè s'adapta millor a la dinàmica de desenvolupament de totes les fases del procés. Els períodes per definir els projectes de recerca, per seleccionar les persones candidates i per presentar la documentació per a la sol·licitud de l'ajut seran més flexibles i oberts que l'edició anterior.

Novetats de la convocatòria 2014

 1. Calendari: Es farà una convocatòria amb resolucions periòdiques.
 2. Requisits nota: la nota mitjan ha de ser 1,6 sobre els 300 crèdits ECTS dels estudis que donen accés al doctorat (grau i màsters).
 3. Candidats extracomunitaris: S'amplia el termini de presentació de la documentació per a l'acceptació de l'ajut per facilitar els tràmits de visats, fins a 6 mesos després de la publicació de la resolució.
 4. Centres de recerca: En els projectes  en els que hi hagi la participació conjunta d'una universitat i d'un centre de recerca, l'ens sol·licitant i l'assignació de finançament es farà d'acord amb el que s'estableix en el conveni de col·laboració entre la universitat, el centre de recerca i l'empresa.

Calendari convocatòria 2014

 1. Inici de la campanya: a patir del 14 d'abril, empresa i universitat poden enviar el formulari emplenat del Pla de Doctorat Industrial, fins al 10 de setembre de 2014 (cal tenir en compte que s'ha de publicar al web un mínim de 20 dies i que es preveu el tancament del període de presentació de sol·licituds a la convocatòria l'1 d'octubre amb la documentació que s'hi estableixi).
 2. Publicitat del projecte de doctorat industrial al web  de la Generalitat de Catalunya: durant un període mínim de 20 dies naturals el projecte serà publicat  per tal que les potencials persones interessades a desenvolupar-lo puguin presentar-hi candidatura emplenant l'apartat del formulari corresponent.
 3. Un cop transcorregut aquest termini, en cas que les parts signants del conveni de col·laboració considerin que el procés de selecció queda tancat, hauran de comunicar-ho per escrit a l'adreça del Pla.
 4. Convocatòria de doctorats industrials (DI-2014): se'n preveu la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) al llarg del mes de maig.
 5. Període de presentació de sol·licituds de l'ajut: mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), a partir de l'endemà que es publiqui al DOGC i fins a l'1 d'octubre de 2014.
 6. Resolucions parcials: enguany es preveu dictar resolucions parcials de concessió, sempre que es compleixin les condicions establertes en les bases de la convocatòria.
 7. Acceptació de l'ajut: termini màxim de 60 dies naturals a partir de l'endemà que es publiqui la resolució d'atorgaments dels ajuts. En cas que les persones seleccionades siguin extracomunitàries, es podrà formalitzar l'ajut fins a sis mesos després de la publicitat de la resolució.