Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol.licitud matrícula Convocatòria Addicional d´octubre TFG (Graus)

L'estudiantat de Grau amb el TFG amb matrícula del 2n quadrimestre (Q2) i que no pugui dipositar en les convocatòries ordinàries del curs matriculat, podrà optar a una matrícula addicional en el quadrimestre següent o a una matrícula ordinària en el curs següent o més endavant.

Matrícula addicional del TFE

La matrícula addicional dóna dret a defensar a la convocatòria addicional d'octubre del curs següent, i comporta l'abonament de taxes pels serveis administratius (gestió de l'expedient, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau).

L'estudiantat que compleixi els requisits i vulgui defensar a la convocatòria addicional haurà de realitzar una sol·licitud, a través de l'e-Secretaria, tal i com s'especifica en aquest tràmit. En cap cas s'haurà de realitzar l'automatrícula on-line del TFG. En cas de fer-ho es considerarà una matrícula ordinària, no addicional, amb tot el que això comporta.

L'estudiantat amb matrícula addicional que no defensi o suspengui a la convocatòria addicional haurà de formalitzar la matrícula ordinària del TFG del curs següent, realitzant el pagament complet de la matrícula amb l'increment corresponent per repetició que preveu el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula ordinària del TFE

La matrícula ordinària dóna dret a defensar en una de les convocatòries del curs matriculat (Octubre, Febrer i Juliol).

La matrícula ordinària es realitza, en la data assignada de matrícula, a través de l'aplicatiu d'automatrícula de l'e-Secretaria i implica el pagament complet de la matrícula amb l'increment que correspongui per repetició si s´escau, que preveu el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya.

Qui pot sol·licitar la matrícula addicional d´octubre

L'estudiantat que ha matriculat el TFG en grup del 2n quadrimestre (Q2) i no ha pogut dipositar en cap de les tres convocatòries ordinàries del curs acadèmic matriculat.

Com fer la sol·licitud

Per fer una sol·licitud de matrícula de la convocatòria addicional, des del nou l'e-Secretaria cal accedir-hi amb les credencials d'accés de la UPC:

 • En el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Sol·licitud"
 • Seleccioneu el formulari "Matrícula"
 • Empleneu els apartats "Exposo" i "Sol·licito"

Quan fer la sol·licitud

 

Del 31 de maig al 9 de juny de 2021

(estudiants matriculats del TFG el curs 2020/21 de grup Q2 i que no han dipositat a cap convocatòria ordinària)


Resolució de la sol·licitud

La resolució de la sol·licitud s'emetrà mitjançant l'e-Secretaria.

Podeu acccedir a l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés de la UPC:

 • En el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Les meves instàncies" i cliqueu la sol·licitud que pertoqui.
 • En l´apartat "Descripció resolució" trobareu les indicacions de la resolució.

També podeu consultar a l'e-Secretaria l'estat de la vostra matrícula:

 • En el menú "Impresos i pagaments" seleccioneu la darrera matrícula i premeu el botó "mostra imprès".

El pagament de la matrícula es realitzarà en la mateixa modalitat de pagament que vau seleccionar en fer la matrícula ordinària.

 • Domiciliat a l'entitat financera que vau indicar el dia de la matrícula ordinària. Podeu consultar-la a l'e-Secretaria.
  • En el menú "Les meves dades" escollint l'apartat "Comptes bancaris".
 • Pagament en efectiu en entitat financera col·laboradora o bé amb tarja de crèdit/dèbit
  • Accediu a la e-Secretaria en el menú "Impresos i pagaments".

L'estudiantat formalitza la sol·licitud de matrícula sota la seva responsabilitat i té l'obligació de conèixer i de respectar les condicions, normes i procediments acadèmics i administratius relacionats amb la matrícula establerts tant a la Normativa Acadèmica General dels Estudis de Grau de la UPC com a la normativa específica dels estudis dels quals es matricula.

Normativa de referència