Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés directe als estudis de Grau de l´Escola de Camins

Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

Els estudiants que volen canviar d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l'admissió directament al grau d'un centre sense haver d'obtenir-ne la plaça pel procés de preinscripció, si se'n reconeix un mínim de 30 ECTS i si compleixen els criteris que s'especifiquen a continuació :

Requisits per a l'admissió als estudis
 • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries del grau de l'Escola de Camins al qual es vol accedir. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau (TFG).
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s'han cursat a la UPC.
No poden ser admesos mitjançant aquesta via
 • Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d'origen.
 • Estudiants procedents d'altres universitats o que han cursat estudis d'acord amb ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop realitzat l'estudi de reconeixement, els resta per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir. Aquestes restriccions no s'apliquen als estudiants que han cursat un pla d'estudis a la UPC que ja està extingit i no l'han finalitzat.
 • Estudiants titulats o que estan en disposició d'obtenir el títol, atès que el canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols implica en tots els casos el tancament de l'expedient d'origen.
 • Estudiants que volen simultanejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
Si no es reuneixen aquests requisits, s'haurà d'obtenir plaça pel procés de preinscripció universitària

Estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers

Els estudiants que hagin cursat estudis universitaris a l'estranger, hauran de sol·licitar la convalidació d'aquests estudis per poder-se incorporar a una universitat espanyola.

El procediment d'accés a la Universitat varia en funció del nombre de crèdits convalidats :

Admissió als estudis amb sol·licitud directa a l'Escola de Camins
 • Convalidació d'un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries del grau de l'Escola de Camins al qual es vol accedir. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau (TFG).
 • Aquests estudiants no poden fer la preinscripció.
Admissió als estudis amb preinscripció universitària via canvi d'estudis
 • Convalidació de menys de 30 ECTS.
 • Aquests estudiants hauran de fer la preinscripció via canvi d'estudis en la qual solament podran demanar l'estudi (grau) del centre que els ha fet aquesta convalidació i per a la qual hauran de presentar el certificat de l'estudi de la convalidació emès per l'Escola de Camins.
Admissió als estudis amb preinscripció universitària via general
 • Els estudiants que no obtenen el reconeixement de cap crèdit poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció via general, prèvia sol·licitud d'homologació del seu títol al títol espanyol de batxillerat i superació de les proves d'accés per a persones estrangeres.

Documentació acreditativa

 • Certificat acadèmic oficial (*)
 • Pla d'estudis oficial amb segell del centre on s'ha cursat
 • Programa oficial de les assignatures amb segell del centre on s'ha cursat
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
 • Certificat de les PAU (document d'accés a la universitat) només pels estudiants amb estudis universitaris espanyols
(*) Els documents de fora de la UE hauran d'estar legalitzats via diplomàtica o amb la postil·la de l'Haia. Si no estan en idioma espanyol, s'haurà d'adjuntar una traducció jurada. Aquests documents hauran de ser originals o fotocòpies compulsades.

Procediment

 1. Presentació al SIAE Camins Graus i Màsters de la Sol·licitud d'estudi previ de reconeixements/convalidacions de crèdits per estudis universitaris oficials, dins el període establert.
 2. Lliurament, junt amb la sol·licitud, de la documentació acreditativa.
 3. Pagament de la taxa corresponent a l'estudi de reconeixements/convalidacions.
 4. Si a la resolució es reconeixen/convaliden 30 ECTS o més i l'interessat vol sol·licitar l'accés directe al Centre, haurà de presentar al SIAE Camins Graus i Màsters la Sol·licitud d'accés directe per canvi d'estudis, dins el període establert.

Períodes de presentació de sol·licituds i resolucions

 

1r  PeríodeComDates

Presentació sol·licitud d'estudi previ i lliurament de documentació

Previous study application for credits validation (in English)

Presencialment al SIAE Camins

o a  graus.camins@upc.edu

20/04/18 al 21/05/18
Resolució sol·licitud d'estudi previ

Presencialment al SIAE Camins

o a  graus.camins@upc.edu

15/06/18
Presentació sol·licitud d'accés directe Presencialment al SIAE Camins 18/06/18 al 25/06/18
Resolució sol·licitud d'accés directe Presencialment al SIAE Camins 28/06/18

 

2n  Període  (només per places vacants del 1r període)

ComDates

Presentació sol·licitud d'estudi previ i lliurament de documentació

Previous study application for credits validation (in English)

 

Presencialment al SIAE Camins

o a  graus.camins@upc.edu

 

 

 

02/07/18 al 06/07/18

Presentació sol·licitud d'accés directe

Resolució sol·licitud d´estudi previ

Presencialment al SIAE Camins

o a  graus.camins@upc.edu

 

03/09/18

Resolució sol·licitud d'accés directe


Places ofertades d'accés directe per canvi d'estudis universitaris pel curs 2018-2019 i criteris de selecció

 

TitulacióPlaces
Grau en Enginyeria Civil 10 places
Bachelor's Degree in Civil Engineering 2 places
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques 5 places
Grau en Enginyeria Geològica i Ambiental 4 places
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar 5 places
Si hi ha més sol·licituds que places disponibles, el criteri de selecció serà el de la ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants