Vés al contingut (premeu Retorn)

Convalidació per a Cicles Formatius de Grau Superior

Què és?

És l'acceptació per part de la UPC dels crèdits obtinguts en cursar algun dels següents Cicles Formatius de Grau Superior:

  • CFGS de desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topográfiques, adaptació al perfil professional de sobreestant en l'ámbit de l'obra civil (DOGC 2845-11 juliol 1999)
  • CFGS de desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topográfiques (DOGC 2674-6 juliol 1998)
  • CFGS de desenvolupament i aplicació en construcció (DOGC 2464-28 agost 1997)
  • CFGS de realització i plans d'obra (DOGC 2625-23 abril 1998)
  • CFGS de projectes d'obra civil, perfil profesional de sobreestant (CFGS-LOE)
  • CFGS de projectes d'bra civil (CFGS-LOE)

Sobre la correspondència entre assignatures de la titulació i dels CFGS podreu trobar més informació en aquest document.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiantat del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques que hagi cursat algun dels Cicles Formatius de Grau Superior esmentats a l'apartat anterior.

Com heu de fer la sol·licitud?

S'ha de presentar la sol·licitud al Servei d'Atenció i Informació a l'Estudiant de l'Escola de Camins (SIAE-Camins), degudament complimentada i signada, adjuntant la documentació requerida.

L'imprès de sol·licitud es pot recollir al SIAE-Camins o bé descarregar-lo des d'aquí.

La documentació necessária és la següent:

  • Certificat acreditatiu d'haver superat el cicle formatiu*
  • Còpia del Títol de Tècnic Superior del CFGS o resguard de la sol·licitud
  • Certificat d'Estudis del CFGS (original o fotocòpia compulsada)
  • Comprovat del pagament de les taxes en concepte de convalidació

En el moment de presentar la sol·licitud s'haurá d'abonar la taxa corresponent al SIAE Camins Graus i Màsters de l'Escola, que generará el rebut de pagament.

El pagament de la taxa es pot realitzar al SIAE Camins Graus i Màsters de l'Escola si es paga amb targeta de crèdit. Si es vol pagar en efectiu a qualsevol oficina de La Caixa, Banc de Sabadell, Caixa de Catalunya o BSCH-Xarxa BCH, des del moment que rebem el rebut de pagament es procedeix a tramitar la sol·licitud.

* L'alumnat que procedeixi de fora de Catalunya i hagi fet el mateix cicle formatiu subjecte de reconeixement, haurá de presentar una certificació de contingut del pla d'estudis cursat en el lloc d'origen a la Direcció General de Formació Professional del Departament d'Ensenyament.

Quan heu de fer la sol·licitud?

Consulteu els terminis de lliurament i resolució al calendari de trámits.

Com rebreu la resolució?

La resolució es podrá consultar per l'e-Secretaria.

Normativa de referència

Consulteu totes les normatives.