Vés al contingut (premeu Retorn)

Convalidació de crèdits per formació assolida en Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Què és

D’acord amb l’apartat 4.1 Reconeixement de crèdits - Criteris generals - de la Normativa Acadèmica de la UPC (NAGRAMA), es pot convalidar la formació de nivell superior assolida en Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) o altres ensenyaments equivalents, sempre que la UPC hagi establert un marc que en concreti les condicions.

Els graus de l´Escola de Camins: Grau en Enginyeria Civil (pla 2020) i Grau en Enginyeria d´Obres Públiques, tenen aprovades i autoritzades convalidacions automàtiques de crèdits obtinguts en algún dels següents Cicles Formatius de Grau Superior : 

  • CFGS de desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topográfiques. Perfil professional de sobreestant (LOGSE)
  • CFGS de desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topográfiques (LOGSE)
  • CFGS de desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE)
  • CFGS de realització i plans d'obra (LOGSE)
  • CFGS de projectes d'obra civil. Perfil profesional de sobreestant (LOE)
  • CFGS de projectes d'bra civil (LOE)

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants del Grau en Enginyeria Civil (pla 2020) i del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques, que hagin cursat algún dels Cicles Formatius de Grau Superior esmentats en l´apartat anterior, segons les següents taules de convalidació:

Quan fer la sol·licitud

Com a norma general, l’estudiant fa la sol·licitud d’estudi de la convalidació un cop formalitzada la seva primera matrícula, atès que habitualment els acords estableixen convalidacions d’assignatures, entre d’altres, de primer curs.

Com fer la sol·licitud

 

 1  ESTUDIANT

> Fa la sol·licitud per la e-Secretaria>Instàncies>Convalidacions indicant el CFGS que ha cursat

> Sol·licita CITA PRÈVIA - Informació i tràmits al SIAE Camins per presentar original i fotocòpia del Certificat d´estudis i/o el Títol de CFGS

 2  SIAE CAMINS

> Valida la documentació

> Genera la taxa associada a la sol·licitud de convalidació

> Avisa l´estudiant per email que te la taxa pendent de pagament

 3  ESTUDIANT

> Abona la taxa per la e-Secretaria>Impresos i pagaments

 4  SIAE CAMINS

> Introdueix a l´expedient de l´estudiant la convalidació d´assignatura corresponent que l´estudiant haurà de pagar com a matrícula d´assignatura convalidada

Resolució

L´estudiant podrà consultar-la per la seva e-Secretaria>Instàncies

Informació d´interès

Normatives aplicables