Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits ECTS per realització de programes de mobilitat

Què és? 

En els estudis oficials de la UPC es poden reconèixer crèdits a partir d'activitats (acadèmiques o no) que són computats per a l'obtenció d'un títol oficial. Aquest reconeixement implica una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant.

Pel que fa als estudis de Grau, la UPC fixa com a possibilitat de reconeixement de crèdits un màxim de 6 ECTS optatius per activitats universitàries culturals, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil i per formació en el marc de la mobilitat. Aquestes activitats s’hauran de fer simultàniament als estudis.

Qui ho pot reconèixer?

Estudiantat matriculat d´estudis de grau que hagi realitzat un programa de mobilitat internacional i que li manquin crèdits optatius a cursar. El reconeixement s´haurà de sol·licitar en la última matrícula de grau.

Heu de fer la sol·licitud?

No s´ha de fer cap sol·licitud.

Quan l´estudiant hagi lliurat tota la documentació necessària per tancar l´expedient de mobilitat, s´incorporarà a l´expedient general el reconeixement de 3/6 ECTS en funció de la durada de l´estada : quadrimestral o anual.

Com heu de fer el reconeixement?

Haureu d´entrar al vostre e-Secretaria(obriu en una finestra nova) i seleccionar l´activitat reconeguda a l´apartat Expedient>Reconeixement d´activitats.

Per abonar-la a l'entitat bancària, es pot imprimir el full de pagament corresponent des de l'apartat d'impresos de l'eSecretaria. També es pot fer el pagament mitjançant tarja de crèdit/dèbit o línia oberta de CaixaBank, des del mateix apartat de l'e-Secretaria(obriu en una finestra nova).

Els crèdits no queden reconeguts fins que s'ha abonat l'import de la seva matrícula.

Normativa de referència