Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud matrícula Convocatòria Addicional d´octubre TFM (MECCP i MCTSostenibilitat)

L'estudiantat del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i del Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat matriculat el 2n quadrimestre (Q2) i no pugui dipositar en el curs matriculat podrà optar a una matrícula addicional en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària en el curs següent o més endavant.

Matrícula addicional TFM

La matrícula addicional dóna dret a defensar en la convocatòria addicional d'Octubre del curs següent, i comporta l'abonament de taxes pels serveis administratius (gestió de l'expedient, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar , si s'escau).

L'estudiantat que compleixi el requisits i vulgui defensar en la convocatòria addicional hauran de realitzar una sol·licitud, per la e-Secretaria, tal i com s'especifica en aquest tràmit. En cap cas haurà de realitzar l'automatrícula on-line del TFM. En cas de fer-ho es considerarà matrícula ordinària, no addicional, amb tot el que això comporta.

L'estudiant atamb matrícula addicional que no defensi o suspengui a la convocatòria addicional haurà de formalitzar la matrícula ordinària del TFM, realitzant el pagament complet de la matrícula amb l'increment corresponent per repetició, que preveu el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula Ordinària TFM

La matrícula ordinària dóna dret a defensar en una de les convocatòries del curs matriculat. L'estudiant matrícula el TFM en el grup del 1r quadrimestre podrà defensar en les convocatòries ordinàries de Febrer i Juliol.

Si la matrícula del TFM, en el grup del 2n quadrimestre podrà defensar en la convocatòria ordinària de Juliol i a la convocatòria addicional de l'Octubre del curs següent (prèvia sol·licitud i pagament de taxes).

La matrícula ordinària es realitza, a la datà assignada de matrícula, per l'aplicació d'automatrícula de la e-Secretaria, i implica el pagament complet de la matrícula amb l'increment corresponent per repetició, que preveu el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot sol·licitar

L'estudiantat del MECCP i del MCTSostenibilitat que ha matriculat el TFM en grup del 2n quadrimestre (Q2) i no ha pogut dipositar en el curs acadèmic matriculat.

Com fer la sol·licitud

Per fer una sol·licitud per matricular a la Convocatòria Addicional, cal accedir a l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Altres tràmits".
 • Seleccioneu el formulari "Altres tipus d'instàncies de matrícula".
 • Empleneu els apartats "Exposo" i "Sol·licito"

Quan fer la sol·licitud

Del 26 de juny al 7 de juliol de 2017

(estudiantat matriculat del TFM el curs 2016/17 de grup Q2 i que no ha dipositat a cap convocatòria ordinària)

Resolució de la sol·licitud

La resolució de la sol·licitud s'emetrà mitjançant l’e-Secretaria.

Accediu a l’e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC Obre finestra nova:

 • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Llistat de tràmits".
 • En la columna "Estat dels tràmit" podreu consultar la resolució a la vostra sol·licitud què podrà ser:

També podeu consultar a l’e-Secretaria l'estat de la vostra matrícula:

 • En el menú "Matrícula", escolliu l'opció "Impresos i pagaments".
 • Seleccioneu la darrera matrícula i premeu el boto "Visualitzar l'imprès".

El pagament de la matrícula es realitzarà en la mateixa modalitat de pagament seleccionada quan vau realitzar la matrícula ordinària.

 • Domiciliat en l'entitat financera que vau indicar el dia de la matrícula ordinària. Podeu consultar-la a l'e-Secretaria.
 • Pagament en efectiu a qualsevol de les oficines de les entitats financeres col·laboradores de la UPC.
  • Accediu a l'e-Secretaria:
  • Aneu a les oficines de les entitats financeres col·laboradores de la UPC (Santander o “La Caixa”) i efectueu l'abonament.
 • Pagament en efectiu mitjançant targeta de crèdit o "Línia Oberta" des de l'e-Secretaria:

L'estudiantat formalitza la sol·licitud de matrícula sota la seva responsabilitat i té l'obligació de conèixer i de respectar les condicions, normes i procediments acadèmics i administratius relacionats amb les matrícula establertes tant en la Normativa acadèmica general dels estudis de grau de la UPC com en la Normativa específica dels estudis en els quals es matricula.

Normativa de referència