Comparteix:

Canvi de grup

Un cop formalitzada la matrícula es pot modificar la selecció del grup realitzat en la matrícula. Els requisits perquè es concedeixi el canvi de grup són els següents:

 • Existència de places disponibles al grup de destinació.
 • Equilibri del nombre d'estudiants en el diferents grups de l'assignatura.
 • Que no es comprometi la continuïtat de grups d’assignatures amb un baix número de persones matriculades.

Les sol·licituds de modificació de matrícula i/o canvi de grup acceptades se'ls aplica la taxa establerta en el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent.

Qui ho pot sol·licitar

Tots aquells estudiants que estiguin matriculats en el curs acadèmic i que compleixin els requeriments especificats a la normativa acadèmica del curs vigent.

Com fer la sol·licitud

La sol·licitud de canvi de grup es realitza mitjançant l’e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Relacionades amb la matrícula"
 • Escolliu l'opció "Canvi de grup" o "Modificació de matrícula".
 • Seleccioneu el nou grup en l'assignatura escollida.
 • Lliureu, si fos necessari, la documentació acreditativa al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE-Camins) en horari d'atenció a l'usuari, especificant el codi de la sol·licitud realitzada per la e-Secretaria.

Important:


Cal tenir en compte que cada sol·licitud que realitzeu serà resolta de manera "favorable" o "desfavorable" en tota la seva extensió, de manera que:


 • Si voleu fer canvis de grup de manera conjunta en més d'una assignatura de manera que es realitzi totes les modificacions o cap, s'han de demanar tots els canvis de grup en la mateixa sol·licitud de "Canvi de grup".
 • Si es volen fer els canvis de grup de cada assignatura de manera independent, s'han de fer una sol·licituds específica de "Canvi de grup" per cada assignatura o fer ho mitjançant una sol·licitud de "Modificació de matrícula".

Quan fer la sol·licitud

Tant sols podeu realitzar la sol·licitud de canvi de grup en les dates establertes en el calendari de tràmits acadèmics dels estudis, publicat en l'apartat "Estudis > Tràmits acadèmics" del web de l'Escola de Camins.

Tota sol·licitud realitzada fora del termini establert serà denegada d'ofici, excepte en casos excepcionals que hauran d'estar degudament justificats i documentats, i, tot i això, la sol·licitud podrà ser denegada.

Resolució de la sol·licitud

L’estudiant pot consultar la resolució de la modificació de matrícula mitjançant l’e-Secretaria, en els terminis establerts en al calendari de tràmits acadèmics del curs en vigor, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Llistat de tràmits".
 • En la columna "Estat dels tràmit" podreu consultar la resolució a la vostra sol·licitud què podrà ser:

Podeu consultar a l’e-Secretaria la modificació realitzada en la vostra matrícula:

 • En el menú "Matrícula", escolliu l'opció "Impresos i pagaments".
 • Seleccioneu la darrera matrícula i premeu el boto "Visualitzar l'imprès".

En les sol·licituds de modificació de matrícula i/o de canvi de grup acceptades se'ls aplica la taxa establerta en el ""Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent.

Normativa de referència