Vés al contingut (premeu Retorn)

Certificats acadèmics estudis de cicle (preBologna)

Descripció

Els/les estudiants de l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona que van cursar estudis de cicle anteriors a l´Espai Europeu d´Educació Superior (EEES - preBologna) poden sol·licitar l´expedició de certificacions acadèmiques mitjançant aquest procediment.

Relació d´estudis que es van impartir a l´Escola de Camins (ETSECCPB):

 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports (plans 78 i 95)
 • Enginyeria Tècnica d´Obres Públiques (plans 87 i 96)
 • Enginyeria Geològica

Certificats disponibles

 • Certificat acadèmic personal: acredita les assignatures superades amb la qualificació, convocatòria,data finalització d´estudis i nota mitjana. Aquest document porta associades unes taxes administratives de gestió
 • Certificat de finalització d´estudis: acredita la data de finalització dels estudis de la persona titulada i la qualificació final de carrera. Aquest document és gratuït

Sol·licitud i pagament

 • Complimentant el formulari de Sol·licitud de certificats i documents
 • Imprescindible signatura electrònica (no són vàlides les signatures escanejades)
 • Pots fer-ho durant tot el curs acadèmic excepte el mes d´agost
 • S´ha d´annexar per email a el document en pdf signat i còpia d´un document d´identitat
 • S´informarà per email d´un enllaç de pagament amb tarja de les taxes administratives (només en el cas del Certificat acadèmic personal)

Lliurament

 • Format Còpia autèntica electrònica certificant de la UPC amb codi segur de verificació CSV
 • Termini màxim d´expedició: 10 dies hàbils des de la data de sol·licitud
 • Enviament del pdf per email directament a l´adreça electrònica de l´interessat/da

Contacta amb el SIAE Camins