Vés al contingut (premeu Retorn)

Continuïtat dels estudis de grau

La permanència dels estudiants en els estudis de grau està regulada per l'article l'article 5 de la Normativa acadèmica general dels estudis de grau de la UPC (NAGEG).

Els requisits de permanència en els estudis de grau de l'Escola de Camins són els següents:

 • Rendiment mínim de la fase inicial
  Cal superar els 60 crèdits del primer curs dels estudis de grau en un màxim de 2 anys acadèmics, en el cas dels estudiants amb dedicació a temps complet, o 4 anys acadèmics si es cursen els estudis a temps parcial. Consulteu l'article 5.5 de la NAGEG.
 • Rendiment mínim de primer any acadèmic
  Els estudiants que es matriculen en els estudis de grau han d'aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic. Consulteu l'article 5.4 de la NAGEG.
 • Rendiment mínim un cop superats els crèdits de la fase inicial
   Els estudiants amb un paràmetre de rendiment acadèmic inferior al 0,3 en els darrers 2 períodes lectius matriculats seran desvinculats dels estudis. Consulteu l'article 5.8 de la NAGEG.

Els estudiants que, un cop finalitzats aquests terminis, no compleixin amb els requeriments de permanència seran desvinculats dels estudis. Un cop finalitzat el període d'avaluació curricular, el Centre publicarà la resolució provisional dels estudiants desvinculats dels estudis en el curs vigent.

La resolució provisional es podrà consultar a:

Els estudiants afectats poden sol·licitar, de forma motivada i degudament justificada, l'ampliació del termini per superar el nombre mínim de crèdits exigits per a primer any acadèmic i/o superar el rendiment mínim de fase inicial, al director/a del Centre o al president/a de la Comissió de Govern, en el cas dels estudis d'Enginyeria Geològica.

Qui ho pot sol·licitar?

Els estudiants afectats per la normativa de permanència dels estudis en el curs vigent.

Com heu de fer la sol·licitud?

A través de l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les intranets de la UPC:

 • Al menú "Tràmits", escolliu l'opció "Permanència".
 • Seleccioneu el formulari "Continuïtat d'estudis".
 • Empleneu els apartats "Exposo" i "Sol·licito", especificant el motiu pel qual sol·liciteu la continuïtat dels estudis.
 • Lliureu la documentació acreditativa al SIAE Camins Graus i Màsters, dins del termini i en horari d'atenció a l'usuari, especificant el codi de la sol·licitud realitzada a l'e-Secretaria.

Quan heu de fer la sol·licitud?

Podeu fer la sol·licitud de continuïtat d'estudis en les dates establertes al calendari de tràmits acadèmics dels estudis de grau, publicat a l'apartat "Tràmits acadèmics" del web de l'Escola de Camins.

Tota sol·licitud realitzada fora del termini establert serà denegada d'ofici, excepte en casos excepcionals que hauran d'estar degudament justificats i documentats i, tot i així, la sol·licitud podrà ser denegada.

Resolució de la sol·licitud

Un cop finalitzat el període d'al·legacions el Centre publicarà la resolució definitiva dels estudiants desvinculats dels estudis en elcurs vigent.

Podeu consultar la resolució definitiva a:

Normativa de referència