Comparteix:

Programa UNITECH

Pel Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Programa adreçat a estudiants del Màster en Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports amb el 1r curs superat abans de marxar.

UNITECH és una xarxa de prestigioses universitats i empreses del sector de l'enginyeria, entre les que hi ha un programa de mobilitat d'estudiants d'un alt rendiment acadèmic.

El programa consisteix en:

  • Una estada d'intercanvi acadèmic en una de les universitats del grup UNITECH. Durant l'estada, els participants han de combinar assignatures tècniques i assignatures de l'àmbit de l'economia i l'administració d'empreses.
  • Una estada de pràctiques en una de les empreses UNITECH.
  • Tres sessions obligatòries d'activitats i tallers (a l'inici, entre l'estada d'intercanvi i la de pràctiques, i al final), on es desenvolupen competències com les habilitats personals, el treball en equip, etc.

El programa UNITECH requereix una estada acadèmica i una estada de pràctiques i, per tant, la durada mitjana estimada i desitjada del programa és d'un any.

La selecció es realitza a partir d'unes proves que han de superar els estudiants. Els avaluadors són persones de les empreses del consorci i de l'administració del programa, així com la Directora acadèmica UNITECH-UPC.

Tot i que el nombre d'estudiants que hi participa és reduït, el programa té un alt valor afegit pels participants i la projecció internacional que aporta és important.

Programa UNITECH 2024-2025

Requisits

 Per poder completar el Programa UNITECH:

   • Els estudiants han de superar un mínim de 20 crèdits ECTS en l'estada d'intercanvi.
   • L'estada de pràctiques ha d'equivaldre a un mínim de 30 crèdits ECTS (2.5 crèdits = 1 setmana de pràctiques; és a dir, fer un mínim de 12 setmanes de pràctiques).
   • Els estudiants, a més, hauran d'escollir entre fer 30 crèdits més a la universitat de destinació o allargar 12 setmanes més les pràctiques.
   • Els estudiants han d'haver cursat (sigui a la universitat d'origen o durant l'estada d'intercanvi) un total de 20 crèdits ECTS de l'àmbit d'estudis de gestió (economia, màrqueting, administració d'empreses, etc.).
ATENCIÓ: Segons el nivell de l'estudiant i possibles reconeixements a aplicar respecte a les estades realitzades, en casos puntuals, la realització del programa UNITECH podria comportar que l'estudiant allargui i retardi el moment de titulació inicialment previst.

Itinerari

 

Itinerari UNITECH