Comparteix:

Mobilitat EUA fora del MOU-TE

Programes de Mobilitat Europa-Colorado i Catalonian Program–UC Irvine per realitzar TFG/TFM

Les següents places de mobilitat no es gestionen a través del MOU-TE, sinó que es sol·liciten lliurant presencialment la documentació corresponent a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster.

 

Convocatòria adreçada a

 • Estudiantat 3r i 4t del Grau en Enginyeria Civil  que vulgui realitzar el TFG, amb intenció de prosseguir els seus estudis de màster a la universitat de destinació (en cas d'obtenir beca).
 • Estudiantat de 1r del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que vulgui realitzar el TFM, amb intenció de prosseguir els seus estudis de doctorat a la universitat de destinació (en cas d'obtenir beca).

L'Escola de Camins només pre-selecciona els candidats; la selecció final recau en mans de la universitat de destinació. La preselecció de l'Escola no garanteix l'acceptació final per part de la universitat de destí, però no interfereix ni resta cap oportunitat d'altres beques de mobilitat com Erasmus, etc. de la convocatòria ordinària MOU-TE.

L'estada d'estudis porta associat el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a la universitat estrangera.

 

Condicions generals del programa

 • El programa és per estades de 5-6 mesos amb un finançament de l'ordre de US$ 5.500 (Programa Europe-Colorado) i US$ 7.000 (Catalonian Program – UC Irvine)
 • Les estades són pels treballs de recerca necessària per desenvolupar el TFG/TFM i hauran d'estar acceptats per un professor de la universitat de destí que actuï com a tutor del treball. Posteriorment també s'hauran de defensar a l'Escola de Camins.
 • L'estudiantat que obtingui la beca per realitzar el TFG/TFM als EUA ha de tenir l'interès de continuar a les universitats de destí per fer un màster i/o doctorat si sorgeix la oportunitat (beca), que haurà de quedar reflectit a la carta de motivació que s'haurà de presentar.

Modalitat d'intercanvi

Realització TFG/TFM en qualsevol tema d'enginyeria que un professor accepti dirigir en les universitats de destinació. A la Univ. de California-Irvine, es dóna prioritat als temes d’estructures i de transports.

Mobility Program (Engineering Research Internship)

 • Per a estudiantat de 4t dels graus d'Enginyeria Civil que vulgui realitzar el TFG amb intenció de prosseguir els seus estudis de màster a les universitats de destinació.
 • Per a estudiantat de 2n del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que vulgui realitzar el TFM amb intenció de prosseguir els seus estudis de doctorat a les universitats de destinació
Ajuts

Finançament de l'estada amb fons gestionats des de la Universitat de destí (consulteu les webs corresponents)

 

Procediment

Data límit de presentació de sol·licituds: 19 de gener de 2024

Lloc de presentació de la documentació*: "Bústia de Mobilitat" situada a l'Edifici C1, planta baixa.

Horari: De 8:00 a 20:00h

Documentació a lliurar

 • Expedient acadèmic (en anglès i català)
 • CV (en anglès)
 • Carta de motivació per demanar la beca, en anglès, on el candidat també manifesti l'interès en continuar els estudis a la universitat de destinació (màster o doctorat) en cas de presentar-se la oportunitat (beca). En cas d'optar a les dues universitats/campus, adjuntar una carta per cadascuna de les opcions i un full apart indicant l'ordre de preferència.
ATENCIÓ La documentació s'haurà de dipositar a la "Bústia de Mobilitat" en un sobre tancat.
Per a més informació
 • Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau y Máster (USGEGM) de l'Escola de Camins
 • Professor responsable: Ignasi Carol

Llistat de destinacions