Vés al contingut (premeu Retorn)

Mobilitat EUA fora del MOU-TE

Programa de Mobilitat Balsells per realitzar TFG/TFM

Les següents places de mobilitat no es gestionen a través del MOU-TE, sinó que es sol·liciten lliurant presencialment la documentació corresponent a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster.

Convocatòria adreçada a:
 • Estudiantat de 3r i 4t del Grau en Enginyeria Civil, en Enginyeria d'Obres Públiques o en Enginyeria Geològica que vulgui realitzar el TFG, amb intenció de prosseguir els seus estudis de màster a la universitat de destinació.
 • Estudiantat del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que vulgui realitzar el TFM, amb intenció de prosseguir els seus estudis de doctorat a la universitat de destinació.

L'Escola de Camins només pre-selecciona els candidats; la selecció final recau en mans de la universitat de destinació. La preselecció de l'Escola no garanteix l'acceptació final per part de la universitat de destí, però no interfereix ni resta cap oportunitat d'altres beques de mobilitat com Erasmus, etc. de la convocatòria ordinària MOU-TE.

L'estada d'estudis porta associat el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a la universitat estrangera.

Condicions generals del programa
 • El programa és per estades de 5-6 mesos amb un finançament de l'ordre de US$ 5.000 (fons del Programa de beques Balsells)
 • Les estades són pels treballs de recerca necessària per desenvolupar el TFG/TFM i hauran d'estar acceptats per un professor de la universitat de destí que actuï com a tutor del treball. Posteriorment també s'hauran de defensar a l'Escola de Camins.
 • L'estudiantat que obtingui la beca per realitzar el TFG/TFM als EUA ha de tenir la intenció de continuar a les universitats de destí per fer un màster i/o doctorat si sorgeix la oportunitat (beca), que haurà de quedar reflectida a la carta de motivació que s'haurà de presentar.
Procediment

Data límit de presentació de sol·licituds: dimecres 9 de gener de 2019

Lloc de presentació de la documentació*: "Bústia de Mobilitat" situada a l'Edifici C1, planta baixa.

Horari: De 8:00 a 20:00h.

Documentació a lliurar
 • Expedient acadèmic (en anglès i català)
 • CV (en anglès)
 • Carta de motivació per demanar la beca, en anglès, on el candidat també manifesti l'interès en continuar els estudis a la universitat de destinació (màster o doctorat) en cas de presentar-se la oportunitat (beca). En cas d'optar a més d'una de les tres universitats/campus, adjuntar una carta per cadascuna de les opcions i un full apart indicant l'ordre de preferència.
ATENCIÓ La documentació s'haurà de dipositar a la "Bústia de Mobilitat" en un sobre tancat.
Per a més informació
 • Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau y Máster (USGEGM) de l'Escola de Camins
 • Professor responsable: Ignasi Carol
Modalitat d'intercanvi

Realització TFG/TFM.

Exempció de matrícula a la universitat de destinació

No (matrícula mínima de tutoria inclosa a l'ajut).

Normativa del programa

Mobility Program (Engineering Research Internship)

 • Per a estudiantat de 4t dels graus d'Enginyeria Civil, d'Enginyeria d'Obres Públiques o d'Enginyeria Geològica que vulgui realitzar el TFG, amb intenció de prosseguir els seus estudis de màster a la Universitat Colorado Boulder.
 • Per a estudiantat de 2n del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que vulgui realitzar el TFM amb intenció de prosseguir els seus estudis de doctorat a la Universitat Colorado Boulder.
Possibles ajuts/beques:

Finançament de l'estada amb fons gestionats des de la Universitat de Colorado Boulder.

Detall de l'oferta i sol·licitud de places
 • Sol·licituds a través de l'Escola de Camins (preselecció)
 • La preselecció de l'Escola no garanteix l'acceptació per part de la Universitat Boulder-Colorado.

MÉS INFORMACIÓ

Modalitat d'intercanvi

Realització TFG/TFM.

Exempció de matrícula a la universitat de destinació

No (matrícula mínima de tutoria inclosa a l'ajut).

Normativa del programa

Mobility Program (Engineering Research Internship)

 • Per a estudiantat de 4t dels graus d'Enginyeria Civil, d'Enginyeria d'Obres Públiques o d'Enginyeria Geològica que vulgui realitzar el TFG, amb intenció de prosseguir els seus estudis de màster a la Universitat Colorado Boulder.
 • Per a estudiantat de 2n del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que vulgui realitzar el TFM amb intenció de prosseguir els seus estudis de doctorat a la Universitat Colorado Boulder.
Possibles ajuts/beques:

Finançament de l'estada amb fons gestionats des de la Universitat de Colorado Boulder.

Detall de l'oferta i sol·licitud de places
 • Sol·licituds a través de l'Escola de Camins (preselecció).
 • La preselecció de l'Escola no garanteix l'acceptació per part de la Universitat Colorado Springs.
 • El campus de Colorado Springs no disposa d'un Departament d'Enginyeria Civil, però sí d'Enginyeria Mecànica i altres temes afins.

MÉS INFORMACIÓ

Modalitat d'intercanvi

Realització TFG/TFM en qualsevol tema d'enginyeria que un professor d'Irvine accepti dirigir.

Exempció de matrícula a la universitat de destinació

No (matrícula mínima de tutoria inclosa a l'ajut).

Normativa del programa

Mobility Program (Engineering Research Internship)

 • Per a estudiantat de 4t dels graus d'Enginyeria Civild'Enginyeria d'Obres Públiques o d'Enginyeria Geològica que vulgui realitzar el TFG amb intenció de prosseguir els seus estudis de màster a la Universitat de California-Irvine.
 • Per a estudiantat de 2n del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que vulgui realitzar el TFM amb intenció de prosseguir els seus estudis de doctorat a la Universitat de California-Irvine.
Possibles ajuts/beques:
Finançament de l'estada amb fons gestionats des de la Universitat de California-Irvine.
Detall de l'oferta i sol·licitud de places
 • Sol·licituds a través de l'Escola de Camins (preselecció).
 • La preselecció de l'Escola no garanteix l'acceptació per part de la Universitat California-Irvine.
 • No hi ha dates fixes per la presentació de la sol·licitud a California-Irvine, però per norma general es presenten entre abril/maig de l'any anterior.

MÉS INFORMACIÓ

Llistat de destinacions